Zájmové kurzy Fitness

Zájmové kurzy jsou určeny studentům, absolventům a zaměstnancům VŠE v Praze. Zájmové kurzy jsou nad rámec studijních povinností a nelze na nich získat zápočet. V nabídce jsou následující kurzy:

Lektory kurzů jsou převážně studenti a absolventi VŠE v Praze.

Informace k zápisu do kurzů Fitness

Platné pro zimní semestr ak. roku 2018/19 – 17.9.-14.12.2018

 • Registrace: od pátku 14.9.2018 od 8.00 do neděle 23.9.2018 do 20:00 hodin. V průběhu registrace je možné navštívit kurzy nezávazně (dle kapacity tělocvičny).
  Registrace prodloužena do 7.10.2018 20:00
 • Cena kurzu: studenti 500,- Kč, absolventi a zaměstnanci 1000,- Kč
 • Termín kurzu: dle Rozvrhu zájmových kurzů
 • Místo konání: tělocvična Italské budovy (IB 307) a tělocvična staré budovy (SB TEL)

Kurzy probíhají v období semestrální výuky.

Registrace se provádí v  InSISu, v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informace k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení je možné pouze mailem (iva.veberova@vse.cz).

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou, nejpozději 23.9.2018.  Po přijetí do kurzu je nutné provést bezhotovostní platbu nejpozději do 27.9.2018. Platby za více kurzů nesčítejte, každý kurz zaplaťte samostatným příkazem s příslušným variabilním symbolem.

Informace k platbě

 • Číslo účtu: 1828862/0800
 • Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou: 6KKKCCCCCC
  • 6 – Zájmové kurzy Fitness
  • KKK = kód konkrétního kurzu dle Rozvrhu zájmových kurzů (201,202, atd.)
  • CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSIS (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923

Kapacita jednotlivých kurzů je stanovena podle velikosti tělocvičny a formy cvičení cca 30 osob. Při přihlašování rozhoduje termín registrace. Permanentku obdrží cvičící na kurzu od svého lektora po přijetí platby.

Garant zájmových kurzů Fitness: Mgr. I. Veberová – iva.veberova@vse.cz

Informace k zápisu pro absolventy

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS