Zimní sportovní kurzy

Mimosemestrální sportovní kurzy jsou určeny pro studenty, kteří jsou v době konání kurzu studenty VŠE. Pro absolventy a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu jsou určeny – Zájmové zimní sportovní kurzy

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Událost Informace
ZSK Běh na lyžích TVSZ44 běžecký 2.1.–7.1.2022 odb. as. R. Fiala Jizerské hory FB více
ZSK Běh na lyžích 2 TVSZ45 běžecký 2.1.–7.1.2022 odb. as. I. Veberová, J. Kodejška Jizerské hory FB více
ZSK Francie TVSZ16 sjezdový+snb 7.1.–15.1.2022 odb. as. J. Pintíř Francie Tignes, Val d’Isere FB více
ZSK Šohajka TVSZ03 sjezdový+snb kurz zrušen odb. as. P. Dvořák Krkonoše, Pec pod Sněžkou FB více
ZSK Blaženka TVSZ05 sjezdový+snb 29.1.–5.2.2022 odb. as. T. Pachl Šumava, Špičák FB více
ZSK Itálie Marilleva TVSZ15 sjezdový+snb 30.1.–5.2. 2022 odb. as. J. Musilová Itálie, Marilleva 900, Folgarida FB více
ZSK Svišťovka TVSZ11 sjezdový+snb, pro studenty oboru Multimédia 30.1.–5.2.2022 odb. as. J. Kodejška Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou FB více
ZSK Salomon TVSZ41 sjezdový+snb 30.1.–5.2.2022 odb. as. J.  Pintíř Krkonoše, Pec pod Sněžkou FB více
ZSK lezení na ledu TVSZ42 lezecký 6.2.–11.2.2022 odb. as. T.  Vaněk Nízké Tatry, Slovenský ráj FB více

Informace k přihlašování

 • První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním zimního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

 • Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním zimního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu. V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Informace k platbě

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

 • 96 – dvoumístná konstanta
 • BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)
 • CCCCCC – šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Studenti, kteří již získali dva zápočty z TVS nejsou VŠE pojištěni pro případ úrazu. Doporučujeme vlastní pojištění,
 • pro  kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na zimní sportovní kurzy

Student, který je zapsán na zimní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.