Zimní sportovní kurzy

Registrace na zimní sportovní kurzy zrušena.

Vzhledem k současné pandemické situaci a následně vydanému opatření na VŠE, není možné organizovat zimní sportovní kurzy.
Děkujeme za pochopení.

Mimosemestrální sportovní kurzy jsou určeny pro studenty, kteří jsou v době konání kurzu studenty VŠE. Pro absolventy a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu jsou určeny – Zájmové zimní sportovní kurzy

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Událost Informace
ZSK Francie TVSZ16 sjezdový+snb kurz zrušen odb. as. J. Pintíř Francie Tignes, Val d’Isere FB více
ZSK Blaženka TVSZ05 sjezdový+snb 16.1.-23.1.2021 odb. as. T. Pachl 4 200,- Šumava, Špičák FB více
ZSK Běh na lyžích TVSZ44 běžecký 24.1.-29.1.2021 odb. as. R. Fiala 2 000,- Jizerské hory FB více
ZSK Itálie Marilleva TVSZ15 sjezdový+snb 30.1.-6.2.2021 odb. as. J. Musilová 11 850,- Itálie, Marilleva 900, Folgarida FB více
ZSK Šohajka 1 TVSZ03 sjezdový+snb 30.1.-6.2.2021 odb. as. T. Pachl 4 130,- Krkonoše, Pec pod Sněžkou FB více
ZSK Svišťovka 1 TVSZ11 sjezdový+snb, pro studenty oboru Multimédia 31.1.-6.2.2021 odb. as. J. Kodejška 2 000,- Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou FB více
ZSK Salomon TVSZ41 sjezdový+snb 6.2.-12.2.2021 odb. as. J.  Pintíř 3 120,- Krkonoše, Pec pod Sněžkou FB více
ZSK lezení na ledu TVSZ42 lezecký 7.2.-12.2.2021 odb. as. T.  Vaněk 80 EUR Nízké Tatry, Slovenský ráj FB více

Informace k přihlašování

 • První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním zimního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

 • Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním zimního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu. V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Informace k platbě

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

 • 96 – dvoumístná konstanta
 • BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)
 • CCCCCC – šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Studenti, kteří již získali dva zápočty z TVS nejsou VŠE pojištěni pro případ úrazu. Doporučujeme vlastní pojištění,
 • pro  kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na zimní sportovní kurzy

Student, který je zapsán na zimní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.