Zimní sportovní kurzy

Mimosemestrální sportovní kurzy jsou určeny pro studenty, kteří jsou v době konání kurzu studenty VŠE. Kurzem lze splnit zápočtovou povinnost cTVS. Pro absolventy a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu jsou určeny – Zájmové zimní sportovní kurzy

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Událost Informace Registrace
Zimní sportovní kurz základy skitouringu a skialpinismu TVSZ47 skialpový odb. as. Josef Pintíř Pec pod Sněžkou
Zimní sportovní kurz Francie TVSZ16 sjezdový+snb odb. as. Josef Pintíř Francie, 3 Valleés
Zimní sportovní kurz Běh na lyžích TVSZ44 běžecký odb. as. Radek Fiala Jizerské hory
Zimní sportovní kurz Svišťovka 1 TVSZ11 sjezdový+snb odb. as. Jan Kodejška Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou
Zimní sportovní kurz lezení na ledu TVSZ42 lezecký odb. as. Tomáš Vaněk Nízké Tatry, Slovenský ráj
Zimní sportovní kurz Lesní bouda TVSZ46 sjezdový+snb odb. as. Josef Pintíř Krkonoše, Pec pod Sněžkou
Zimní sportovní kurz Itálie Marilleva TVSZ15 sjezdový+snb odb. as. Jindra Musilová Itálie, Marilleva 900, Folgarida

Informace k přihlašování

Přihlašování se řídí harmonogramem termínů akademického roku CTVS.

 • První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním zimního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

 • Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním zimního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu. V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšné přihlášení do kurzu jsou studenti povinni potvrdit platbou, teprve poté jsou do kurzu zapsáni.

Informace k platbě

Způsob platby je u každého kurzu určen a je nutné ho dodržet. Není možné kombinovat více způsobů platby.

 • Platba pomocí platební brány: Doporučujeme zaplatit do 10 min po přihlášení v InSIS, v tomto časovém úseku je vaše místo rezervované a zápis je garantovaný. Po uplynutí 10 min již není kapacita garantována. To znamená, že pokud student bude realizovat platbu až po 10 minutách, je povinen si zkontrolovat kapacitu kurzu! Platbu provede pouze v případě volné kapacity.
 • Platba v hotovosti: Je nutné platbu provézt do 5 dnů, nebo se dohodnout s garantem kurzu o možnosti posunutí platby.
 • Platba jiným způsobem: Je nutné se dohodnout s garantem kurzu.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis platbou do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.
 • pro  kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihlášení na zimní sportovní kurzy

Student, který je zapsán na zimní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.