Loga CTVS

Loga v této sekci jsou k použití výhradně pro studenty a zaměstnance VŠE, a to při prezentaci sportovních aktivit pořádaných Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE, při prezentaci vzájemné spolupráce s CTVS VŠE nebo při prezentaci pracoviště CTVS VŠE.

Podmínkou použití je zachování poměrové velikosti rozměru, barevnost a vzdálenosti okrajů. V případě potřeby je možno poskytnout loga ve formátu PDF.

K použití je třeba souhlasu ředitele CTVS VŠE v Praze. Formulář žádosti k použití loga CTVS VŠE je ke stažení zde.

 

Loga CTVS VŠE s textem 
Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

Format JPG (2762 x 1288) EN

Format PNG (transparentní) EN

Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

Format JPG (2762 x 1288) EN

Format PNG (transparentní) EN

Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

Format JPG (2762 x 1288) EN

Format PNG (transparentní) EN

 

Loga CTVS VŠE bez textu
Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

 

Loga CTVS zkratka
Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

Format JPG (2762 x 1288)

Format PNG (transparentní)

 

Neaktuální loga CTVS VŠE lze nalézt zde.