Historie tělovýchovného pracoviště

Od založení katedry tělesné výchovy na Vysoké škole politických a hospodářských věd v roce 1952 s pokračováním činnosti po založení Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1953 a následně se zásadními změnami po roce 1989 na VŠE, s transformací katedry TV na Centrum tělesné výchovy a sportu, si tělovýchovné pracoviště uchovalo respektované postavení v rámci školy.

V současné době je pracoviště zakotveno ve struktuře školy jako pedagogické pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost VŠE. V předcházejícím vývoji bylo a svému stávajícímu statutu je zavázáno svou pedagogickou, odbornou a profesní činností. Na naplňování cílů pedagogické a tělovýchovné činnosti ve vysokoškolském prostředí se za období více jak šedesátileté historie pracoviště podílelo 80 vyučujících. Svými odbornými pedagogickými kvalifikacemi, vědeckými hodnostmi, zkušenostmi z vlastní sportovní činnosti, trenérskými či cvičitelskými zkušenostmi a organizačními schopnostmi přispěli k pozitivnímu ovlivnění tělesné kultury studentů, zaměstnanců a absolventů školy.