Uznání studia předmětů CTVS

O uznání žádá student, který v daném studijním období:

  • Je v aktuálním studijním období současně řádným studentem pregraduálního studia více vysokých škol.
  • Je v aktuálním studijním období současně řádným studentem pregraduálního studia více fakult – na základě předložení indexu nebo potvrzení druhé fakulty resp. vysoké školy o udělení zápočtů z tělesné výchovy v aktuálním studijním období.

V InISISu – mimosemestrální kurzy – zapište příslušný předmět (počet předmětů odpovídá požadovanému počtu udělených a doložených zápočtů)

  • TVSUZ1 – Uznání zápočtu TV z jiné fakulty, VŠ
  • TVSUZ2 – Uznání zápočtu TV z jiné fakulty, VŠ

Vyplňte formulář žádosti o uznání předmětu a odevzdejte jej sekretariátu CTVS.