Zájmové zimní sportovní kurzy

Zájmové zimní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Událost Informace
ZZSK Francie ZKZ216 sjezdový+snb Josef Pintíř 12 050,- Francie Tignes, Val d’Isere FB více
ZZSK Blaženka ZKZ205 sjezdový+snb Tomáš Pachl 4 270,- Šumava, Špičák FB více
ZZSK Salomon ZKZ241 sjezdový+snb Josef Pintíř 4 900,- Krkonoše, Pec pod Sněžkou FB více
ZZSK Itálie Marilleva ZKZ215 sjezdový+snb Jindra Musilová 10 900,- Itálie, Marilleva 900, Folgarida FB více
ZZSK Šohajka 1 ZKZ203 sjezdový+snb Tomáš Pachl 4 430,- Krkonoše, Pec pod Sněžkou FB více
ZZSK Běh na lyžích ZKZ244 běžecký Radek Fiala 2 440,- Jizerské hory FB více
ZZSK lezení na ledu ZKZ242 lezecký Tomáš Vaněk 90 EUR Nízké Tatry, Slovenský ráj FB více

Informace k přihlašování

Registrace do Zájmových zimních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

 1. Registrace do Zájmových zimních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Je-li absolvent zaregistrován, vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.
 2. Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta, dále garant předmětu zašle na e-mailovou adresu potvrzující zprávu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol).
 3. Absolvent je povinen do pěti pracovních dnů, od obdržení zprávy o přijetí do kurzu, potvrdit přihlášení buď osobně, nebo zasláním vyplněné přihlášky a dokladu o provedení platby vedoucímu kurzu (garant předmětu). V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude vyřazen ze zájmového kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové zimní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Přihlášení do InSIS

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS

Podmínky účasti na zájmovém zimním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na zájmový zimní sportovní kurz

Absolvent, který je zapsán na zimní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na zimním sportovním kurzu.