Letní sportovní kurzy

Mimosemestrální sportovní kurzy jsou určeny pro studenty, kteří jsou v době konání kurzu studenty VŠE. Pro absolventy a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu jsou určeny – Zájmové letní sportovní kurzy

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Událost Informace
LSK Vodní turistika TVSL46 vodní turistika, Ohře 12.6. – 16.6. 2019 odb. as. J. Pintíř 1 000,- FB více
LSK Vodní turistika 2 TVSL48 vodní turistika, Ohře 16.6. – 20.6.2019 odb. as. J. Pintíř 1 000,- FB více
LSK Beachvolejbal TVSL44 beachvolejbal 19.6. – 23.6.2019 odb. as. J. Musilová 3 280,- FB více
LSK Horská kola TVSL42 cyklistiský 19.6. – 23.6.2019 odb. as. I. Veberová 1 800,- FB více
LSK Lipno TVSL10 windsurfinng 22.6. – 28.6.2019 odb.as. K. Miklas 1 500,- FB více
LSK Dobronice 1 TVSL02 všesportovní 22.6. – 29.6.2019 odb. as. T. Pachl 2 200,- FB více
LSK Sportovní lezení TVSL14 lezecký 24.6. – 28.6.2019 odb. as. T. Vaněk 500,- FB více
LSK Dobronice 2 TVSL03 všesportovní 29.6. – 6.7.2019 odb.as. G. Čermáková 2 200,- FB více
LSK České Vrbné TVSL30 vodácký + outdoorový 30.6. – 6.7.2019 odb. as. J. Pintíř 2 000,- FB více
LSK Dobronice 3 TVSL04 všesportovní 6.7. – 13.7.2019 odb.as. P. Dvořák 2 200,- FB více
LSK Tai-či TVSL47 Tai-či 6.7. – 13.7.2019 odb. as. H. Mázlová 2 200,- FB více
LSK Slovensko 1 TVSL12 pěší turistika 14.7. – 19.7.2019 odb. as. P. Dvořák 100 EUR FB více
LSK Dobronice 5 TVSL06 míčové hry 3.8. – 10.8.2019 odb. as. R. Fiala 2 200,- FB více
LSK Fitness TVSL40 fitness, FKT 28.8. – 1.9.2019 odb. as. G. Čermáková 1 500,- FB více
LSK Itálie 1 TVSL08 všesportovní 30.8. – 8.9.2019 odb. as. J. Musilová 5 950,- FB více
LSK Dobronice 6 TVSL07 outdoorový 2.9. – 8.9.2019 odb. as. T. Vaněk 2 200,- FB více
LSK Svojšín TVSL18 volejbalový 4.9. – 8.9.2019 odb. as. J. Boštička 1 800,- FB více

Informace k přihlašování

 • První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním letního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

 • Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním letního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu. V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Informace k platbě

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

 • 96 – dvoumístná konstanta
 • BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)
 • CCCCCC – šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Studenti, kteří již získali dva zápočty z TVS, nejsou VŠE pojištěni pro případ úrazu. Doporučujeme vlastní pojištění.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na letní sportovní kurz

Student, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.