Letní sportovní kurzy

Mimosemestrální sportovní kurzy jsou určeny pro studenty, kteří jsou v době konání kurzu studenty VŠE. Kurzem lze splnit zápočtovou povinnost cTVS. Pro absolventy a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu jsou určeny – Zájmové letní sportovní kurzy

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Info Přihlášení
LSK Sportovní lezení 3 TVSL53 lezecký 27.5. – 31.5. 2024 odb. as. Tomáš Vaněk 1 500,- Praha a okolí Info Přihlásit
LSK Vodní turistika TVSL46 vodní turistika 29.5. – 2.6. 2024 odb. as. Josef Pintíř 1 800,- Ohře Info Přihlásit
LSK Vodní turistika 2 TVSL48 vodní turistika 2.6. – 6.6. 2024 odb. as. Josef Pintíř ZRUŠENO Ohře
LSK Pěší turistika TVSL56 pěší turistika 8.6. – 13.6. 2024 odb. as. Pavel Dvořák 1000,- okolí řeky Lužnice Info Přihlásit
LSK Active sport TVSL57 fitness, FKT 14.6. – 17.6. 2024 odb. as. Šárka Kopřivová ZRUŠENO Benešov
LSK Dobronice 1 TVSL02 všesportovní 21.6. – 24.6. 2024 odb. as. Radek Fiala ZRUŠENO Dobronice u Bechyně
LSK Sportovní lezení 2 TVSL49 lezecký 22.6. – 29.6. 2024 odb. as. Jan Kodejška 240 Eur Chorvatsko, Hvar Info Přihlásit
LSK České Vrbné TVSL30 vodácký 30.6. – 6.7. 2024 odb. as. Josef Pintíř 3 600,- České Vrbné Info Přihlásit
LSK Dobronice 5 TVSL06 herní, míčové hry 27.7. – 3.8. 2024 odb. as. Radek Fiala 4 600,- Dobronice u Bechyně Info Přihlásit
LSK Sportovní lezení TVSL14 lezecký 27.7. – 3.8. 2024 odb. as. Tomáš Vaněk 5 500,- Dobronice u Bechyně Info Přihlásit
LSK Sportovní potápění TVSL54 potápění 27.7. – 2.8. 2024 odb. as. Pavel Dvořák 15 000,- Chorvatsko, Pakoštane Info Přihlásit
LSK Fitness TVSL40 fitness, FKT 21.8. – 24.8. 2024 odb. as. Michal Fabián 2650,- Dobronice u Bechyně Info Přihlásit
LSK Itálie 1 TVSL08 herní, fitness, plavání 30.8. – 8.9. 2024 odb. as. Jindra Musilová 7 500,- Itálie, Tarquinie Info Přihlásit
LSK Sportovní potápění 2 TVSL55 potápění 9.9. – 15.9. 2024 odb. as. Pavel Dvořák 850 Eur Malta Info Přihlásit

Informace k přihlašování

Přihlašování se řídí harmonogramem termínů akademického roku CTVS.

 • První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním letního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

 • Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním letního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu. V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšné přihlášení do kurzu jsou studenti povinni potvrdit platbou, teprve poté jsou do kurzu zapsáni.

Informace k platbě

Způsob platby je u každého kurzu určen a je nutné ho dodržet. Není možné kombinovat více způsobů platby.

 • Platba pomocí platební brány: Doporučujeme zaplatit do 10 min po přihlášení v InSIS, v tomto časovém úseku je vaše místo rezervované a zápis je garantovaný. Po uplynutí 10 min již není kapacita garantována. To znamená, že pokud student bude realizovat platbu až po 10 minutách, je povinen si zkontrolovat kapacitu kurzu! Platbu provede pouze v případě volné kapacity.
 • Platba v hotovosti: Je nutné platbu provézt do 5 dnů, nebo se dohodnout s garantem kurzu o možnosti posunutí platby.
 • Platba jiným způsobem: Je nutné se dohodnout s garantem kurzu.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis platbou do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.
 • pro kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihlášení na letní sportovní kurzy

Student, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.