Letní sportovní kurzy

Mimosemestrální sportovní kurzy jsou určeny pro studenty, kteří jsou v době konání kurzu studenty VŠE. Pro absolventy a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu jsou určeny – Zájmové letní sportovní kurzy

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Událost Informace
Letní sportovní kurz Vodní turistika TVSL46 vodní turistika 29.5. – 2.6. 2023 odb. as. Josef Pintíř ,- Otava FB Info
Letní sportovní kurz Sportovní lezení 2 TVSL49 lezecký, Hvar 24.6. – 1.7. 2023 odb. as. Jan Kodejška  EUR Chorvatsko, Hvar FB Info
Letní sportovní kurz České Vrbné TVSL30 vodácký + outdoor 25.6. – 1.7. 2023 odb. as. Josef Pintíř ,- Vrbné FB Info
Letní sportovní kurz Softball TVSL50 softball ZRUŠENO odb. as. Šárka Kopřivová ,- Dobronice u Bechyně FB Info
Letní sportovní kurz Sportovní šerm TVSL51 šerm ZRUŠENO odb. as. Daniel Kašpar ,- Dobronice u Bechyně FB Info
Letní sportovní kurz Florbal TVSL52 florbal ZRUŠENO odb. as. Tomáš Pachl ,- Dobronice u Bechyně FB Info
Letní sportovní kurz Sportovní lezení TVSL14 lezecký 29.7. – 5.8. 2023 odb. as. Tomáš Vaněk ,- Dobronice u Bechyně FB Info
Letní sportovní kurz Dobronice 5 TVSL06 míčové hry 29.7. – 5.8. 2023 odb. as. Radek Fiala ,- Dobronice u Bechyně FB Info
Letní sportovní kurz Fitness TVSL40 fitness, FKT 23.8. – 26.8. 2023 odb. as. Michal Fabian ,- Dobronice u Bechyně FB Info
Letní sportovní kurz Itálie 1 TVSL08 herní, aerobik, plavání 1.9. – 10.9. 2023 odb. as. Jindra Musilová ,- Itálie, Tarquinie FB Info

Informace k přihlašování

 • První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním letního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

 • Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním letního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu. V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Informace k platbě

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

 • 96 – dvoumístná konstanta
 • BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)
 • CCCCCC – šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na letní sportovní kurz

Student, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.