Sportovní kurzy CŽV

Sportovní kurzy celoživotního vzdělávání jsou určeny studentům, absolventům ale i široké veřejnosti. Účastníci kurzů se mohou vzdělávat v široké nabídce pohybových aktivit. Jedná se o placené kurzy.

 

Aktuálně nejsou vypsány žádné sportovní kurzy CŽV.

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Info Přihlášení

 

Informace k přihlašování

Registrace do sportovních kurzů celoživotního vzdělávání probíhá probíhá po celý rok

 1. Registrace do sportovních kurzů CŽV se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Nabídka kurzů nebo pro uživatele bez přístupu do InSIS přímo v tabulce výše přes odkaz Přihlášení
 2. Pokud se nelze na kurz přihlásit můžete zkusit požádat garanta o navýšení kapacity.
 3. Po úspěšné platbě přes platební bránu, která proběhne do 10 min od přihlášení na kurz, je absolvent automaticky přijat do kurzu.
 4. Neprobíhá-li platba přes platební bránu musí přijetí do kurzu schválit garant.
 5. Je-li absolvent zaregistrován (kurz neumožňuje platbu přes platební bránu), vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na kurz přijat.
 6. Potvrzení o přijetí na kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta.

Informace k platbě

Způsob platby je u každého kurzu určen a je nutné ho dodržet. Není možné kombinovat více způsobů platby.

 • Platba pomocí platební brány: Doporučujeme zaplatit do 10 min po přihlášení v INSIS, v tomto časovém úseku je vaše místo rezervované a zápis je garantovaný. Po uplynutí 10 min již není kapacita garantována. To znamená, že pokud zájemce bude realizovat platbu až po 10 minutách, je povinen si zkontrolovat kapacitu kurzu! Platbu provede pouze v případě volné kapacity.
 • Platba v hotovosti: Je nutné platbu provézt do 5 dnů, nebo se dohodnout s garantem kurzu o možnosti posunutí platby.
 • Platba jiným způsobem: Je nutné se dohodnout s garantem kurzu.

Jakoukoliv platbu za kurz je nutné realizovat nejpozději do 5 dnů.

V případě, že zájemce nepotvrdí svůj zápis platbou do konce určeného období, bude mu kurz zrušen!

Přihlášení do InSIS

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány informace ke kurzu.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS

Podmínky účasti na sportovním kurzu celoživotního vzdělávání

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihlášení na sportovní kurz celoživotního vzdělávání

Účastník, který je zapsán na sportovní kurz celoživotního vzdělávání souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na letním sportovním kurzu.