Podpora duální kariéry

Program podpory duální kariéry na Vysoké škole ekonomické v Praze

Student bakalářského a magisterského studia zařazením do programu podpory vrcholových sportovců získává:

 • bonifikaci pro prioritní zápis předmětů
 • možnost individuálního plnění studijních povinností v průběhu semestru
 • možnost splnění studijní povinnosti zapsané v daném semestru až do konce následujícího semestru, a to i mimo zkouškové období
 • omluvení zapsané studijní povinnosti, pokud ji z důvodu plnění reprezentačních povinností či přípravy na ně nemohl splnit
 • úlevu v počtu kontrolních kreditů po každém semestru
 • možnost prodloužení lhůty pro vykonání státní závěrečné zkoušky
 • zohlednění při rozhodování o výši poplatku za delší studium
 • možnost ubytování tak, aby ubytování odpovídalo jeho potřebám
 • přednostní výběr pokoje v kapacitě SÚZ VŠE
 • možnost společného ubytování pro členy oddílu, družstva, týmu, tréninkové skupiny apod., kteří nemusí být studenty VŠE
 • bezplatné používání posilovny na koleji SÚZ VŠE, kde je ubytovaný
 • dlouhodobá rezervace sportovišť v areálu Jarov
 • využití volně dostupných sportovišť v areálu Jarov (workoutové hřiště, tartan, basketbalové hřiště, boulder, slackline), bezplatná rezervace
 • využití sportovních sálů v budově Centrum kolejí Jarov
 • uskladnění sportovního materiálu v prostorách budovy Centrum kolejí Jarov

Student doktorského studia zařazením do programu podpory vrcholových sportovců získává:

 • možnost se školitelem dohodnout individuální studijní plán a rozložení předepsaných zkoušek, které jsou nutné pro zápis do vyššího roč.
 • do doby studia se nepočítá doba, po kterou byl zařazen do Programu podpory duální kariéry
 • výhody související s ubytováním viz. výše

Plné znění Programu podpory duální kariéry na Vysoké škole ekonomické v Praze je uvedeno ve směrnici (SR7/2021).