Provozní řád

Provozní řád posilovny

 • Posilovna je určena pro studenty a zaměstnance VŠE.
 • Vstup do posilovny je na vlastní nebezpečí.
 • Vstup do posilovny je možný jen po rezervaci a zaplacení vstupu.
 • Vstupem do posilovny souhlasím s GDPR, prostor je monitorován.
 • Vstup do prostor posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení.
 • Prostor je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku,
  bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel – CTVS.
 • V posilovně se chovám, tak abych neohrožoval ostatní cvičence.
 • Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru posilovny,
  za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
  Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit zodpovědné osobě.
 • Při silových cvicích jako Bench-press, dřep ,…. Je žádoucí, aby cvičenec byl jištěn druhou osobou, popř. si na činku naložil adekvátní zátěž, kterou jsem schopen vždy zvednout bez dopomoci.
 • Vyjadřuji se v rámci slušného chování a nejsem v prostorách posilovny vulgární.
 • V prostorách fitness centra platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
  Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor posilovny zakázán.
 • Po ukončení cviku, je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy mají své místo.
 • Cvičenec nedodržující provozní řád může být z prostor posilovny vykázán.

Další informace