Učitelé a pracovníci CTVS

Sekretariát a učitele CTVS je možno kontaktovat v InSISu – v sekci eAgenda nebo v Portálu studenta – Kontaktní centrum – Hledám řešení – ikona Obecná žádost/dotaz – zde zvolte Kontaktní centrum – Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS).

JMÉNO A PŘÍJMENÍ EMAIL KANCELÁŘ TELEFON
Ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl pachl@vse.cz IB 312 +420 224 09 8912
Zástupce pro pedagogiku Mgr. Jan Kodejška, Ph.D. jan.kodejska@vse.cz IB 314
IB 311
+420 224 09 8914
Zástupce pro mimosemestrální kurzy Mgr. Josef Pintíř pintirj@vse.cz IB 314 +420 224 09 8914
Sekretariát a studijní referentka Alena Hůlková alena.hulkova@vse.cz IB 313 +420 224 09 8913
Učitelé CTVS Mgr. Jana Bartoňová jana.bartonova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
PaedDr. Jaroslav Boštička bosticka@vse.cz IB 314 +420 224 09 8914
Mgr. Pavel Dvořák dvorakpv@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Bc. Martin Fikar
martin.fikar@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Bc. Michal Fabián michal.fabian@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Ing. Radek Fiala radek.fiala@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Gabriela Fliedrová gabriela.cermakova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Šárka Kopřivová sarka.koprivova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Anna Hájková
anna.hajkova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Miroslav Libra miroslav.libra@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Jindra Musilová jindra.musilova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Lenka Bumba lenka.prochazkova.ctvs@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
PaedDr. Ivana Schmidtová ivana.schmidtova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Tomáš Vaněk vanekt@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Externí učitelé CTVS Mgr. Daniel Kašpar
daniel.kaspar@vse.cz
Ing. Martin Bárta martin.barta@vse.cz
Věra Korbášová vera.korbasova@vse.cz
Tomáš Boďa
tomas.boda@vse.cz
Lucie Mlejnková lucie.mlejnkova@vse.cz
Mgr. Veronika Buriš veronika.buris@vse.cz
Barbora Kindlová
Mgr. Jarmila Linková jarmila.linkovaj@vse.cz
Quoc Nghia Vu
vu@bananabadminton.cz
Ing. Vlasta Phamová vlasta.phamova@vse.cz
Matěj Šupka matej.supka@vse.cz
Sklad CTVS Tomáš Straka tomas.straka@vse.cz Třebešín +420 224 09 8680
Sportovní areál Třebešín Tomáš Straka tomas.straka@vse.cz Třebešín +420 224 09 8680
Sportovní středisko Dobronice František Strnad strf01@vse.cz Dobronice +420 381 213 662