Učitelé a pracovníci CTVS

Sekretariát a učitele CTVS je možno kontaktovat v InSISu – v sekci eAgenda nebo v Portálu studenta – Kontaktní centrum – Hledám řešení – ikona Obecná žádost/dotaz – zde zvolte Kontaktní centrum – Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS).

JMÉNO A PŘÍJMENÍ EMAIL KANCELÁŘ TELEFON
Ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl pachl@vse.cz IB 312 +420 224 09 8912
Zástupce pro pedagogiku PaedDr. Jaroslav Boštička bosticka@vse.cz IB 314 +420 224 09 8914
Zástupce pro mimosemestrální kurzy Mgr. Josef Pintíř pintirj@vse.cz IB 314 +420 224 09 8914
Sekretariát a studijní referentka Alena Hůlková alena.hulkova@vse.cz IB 313 +420 224 09 8913
Učitelé CTVS Mgr. Gabriela Fliedrová gabriela.cermakova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Pavel Dvořák dvorakpv@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Bc. Michal Fabián michal.fabian@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Ing. Radek Fiala radek.fiala@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Jan Kodejška, Ph.D. jan.kodejska@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Šárka Kopřivová sarka.koprivova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Miroslav Libra miroslav.libra@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Jindra Musilová jindra.musilova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Helena Mázlová helena.mazlova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Lenka Bumba lenka.prochazkova.ctvs@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
PaedDr. Ivana Schmidtová ivana.schmidtova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Tomáš Vaněk vanekt@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Mgr. Iva Veberová iva.veberova@vse.cz IB 311 +420 224 09 8911
Externí učitelé CTVS Mgr. Daniel Kašpar
daniel.kaspar@vse.cz
Mgr. Jakub Velenský jakub.velensky@vse.cz
Mgr. Veronika Buriš
Bc. Lenka Králová  lenka.kralova@vse.cz
Mgr. Jarmila Linková jarmila.linkovaj@vse.cz
Mgr. Petr Stejskal petr.stejskal@vse.cz
Sklad CTVS Petr Kulda trebesin.kulda@seznam.cz Třebešín +420 224 09 8680
Sportovní areál Třebešín Petr Kulda trebesin.kulda@seznam.cz  Třebešín +420 224 09 8680
Sportovní středisko Dobronice František Strnad strf01@vse.cz Dobronice +420 381 213 662