Zájmové letní sportovní kurzy

Zájmové letní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Místo Info Registrace
ZLSK Sportovní lezení 3 ZKL253 lezecký 27.5. – 31.5. 2024 odb. as. Tomáš Vaněk 2 000,- Praha a okolí Info Reg.
ZLSK Vodní turistika ZKL246 vodní turistika 29.5. – 2.6. 2024 odb. as. Josef Pintíř 2 300,- Ohře Info Reg.
ZLSK Vodní turistika 2 ZKL248 vodní turistika 2.6. – 6.6. 2024 odb. as. Josef Pintíř ZRUŠENO Ohře
ZLSK Pěší turistika ZKL256 pěší turistika 8.6. – 13.6. 2024 odb. as. Pavel Dvořák 1 500,- okolí řeky Lužnice Info Reg.
ZLSK Active sport ZKL257 fitness, FKT 14.6. – 17.6. 2024 odb. as. Šárka Kopřivová ZRUŠENO Benešov
ZLSK Dobronice 1 ZKL202 všesportovní 21.6. – 24.6. 2024 odb. as. Radek Fiala ZRUŠENO Dobronice u Bechyně
ZLSK Sportovní lezení 2 ZKL249 lezecký 22.6. – 29.6. 2024 odb. as. Jan Kodejška 260 Eur Chorvatsko, Hvar Info Reg.
ZLSK České Vrbné ZKL230 vodácký 30.6. – 6.7. 2024 odb. as. Josef Pintíř 4 100,- České Vrbné Info Reg.
ZLSK Dobronice 5 ZKL206 herní, míčové hry 27.7. – 3.8. 2024 odb. as. Radek Fiala 5 150,- Dobronice u Bechyně Info Reg.
ZLSK Sportovní lezení ZKL214 lezecký 27.7. – 3.8. 2024 odb. as. Tomáš Vaněk 6 150,- Dobronice u Bechyně Info Reg.
ZLSK Sportovní potápění ZKL254 potápění 27.7. – 2.8. 2024 odb. as. Pavel Dvořák 15 900,- Chorvatsko Info Reg.
ZLSK Fitness ZKL240 fitness, FKT 21.8. – 24.8. 2024 odb. as. Michal Fabián 3050,- Dobronice u Bechyně Info Reg.
ZLSK Itálie 1 ZKL208 herní, fitness, plavání 30.8. – 8.9. 2024 odb. as. Jindra Musilová 8 350,- Itálie, Tarquinie Info Reg.
ZLSK Sportovní potápění 2 ZKL255 potápění 9.9. – 15.9. 2024 odb. as. Pavel Dvořák 885 Eur Malta Info Reg.

Informace k přihlašování

Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

 1. Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Nabídka kurzů.
 2. Pokud se nelze na kurz přihlásit můžete zkusit požádat garanta o navýšení kapacity.
 3. Po úspěšné platbě přes platební bránu, která proběhne do 10 min od přihlášení na kurz, je absolvent automaticky přijat do kurzu.
 4. Neprobíhá-li platba přes platební bránu musí přijetí do kurzu schválit garant.
 5. Je-li absolvent zaregistrován (kurz neumožňuje platbu přes platební bránu), vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.
 6. Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta.

Informace k platbě

Způsob platby je u každého kurzu určen a je nutné ho dodržet. Není možné kombinovat více způsobů platby.

 • Platba pomocí platební brány: Doporučujeme zaplatit do 10 min po přihlášení v INSIS, v tomto časovém úseku je vaše místo rezervované a zápis je garantovaný. Po uplynutí 10 min již není kapacita garantována. To znamená, že pokud absolvent bude realizovat platbu až po 10 minutách, je povinen si zkontrolovat kapacitu kurzu! Platbu provede pouze v případě volné kapacity.
 • Platba v hotovosti: Je nutné platbu provézt do 5 dnů, nebo se dohodnout s garantem kurzu o možnosti posunutí platby.
 • Platba jiným způsobem: Je nutné se dohodnout s garantem kurzu.

Jakoukoliv platbu za kurz je nutné realizovat nejpozději do 5 dnů.

V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis platbou do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové letní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Přihlášení do InSIS

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány informace ke kurzu.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS

Podmínky účasti na zájmovém letním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihlášení na zájmový letní sportovní kurz

Absolvent, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na letním sportovním kurzu.