Zájmové letní sportovní kurzy

U některých kurzů bude nově probíhat platba pomocí platební brány, na kterou budete přesměrování v InSIS.
Důrazně doporučujeme prostudovat informace k přihlašování a informace k platbě.

Zájmové letní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Událost Informace
ZLSK Vodní turistika ZKL246 vodní turistika 29.5. – 2.6. 2023 odb. as. Josef Pintíř
ZLSK Sportovní lezení 2 ZKL249 lezecký, Hvar 24.6. – 1.7. 2023 odb. as. Jan Kodejška
ZLSK České Vrbné ZKL230 vodácký+outdoorový 25.6. – 1.7. 2023 odb. as. Josef Pintíř
ZLSK Softball ZKL250 softball ZRUŠENO odb. as. Šárka Kopřivová
ZLSK Sportovní šerm ZKL251 šerm ZRUŠENO odb. as. Daniel Kašpar
ZLSK Florbal ZKL252 florbal ZRUŠENO odb. as. Tomáš Pachl
ZLSK Sportovní lezení ZKL214 lezecký 29.7. – 5.8. 2023 odb. as. Tomáš Vaněk
ZLSK Dobronice 5 ZKL206 míčové hry 29.7. – 5.8. 2023 odb. as. Radek Fiala
ZLSK Fitness ZKL240 fitness, FKT 23.8. – 26.8. 2023 odb. as. Michal Fabián
ZLSK Itálie 1 ZKL208 herní, aerobik, plavání 1.9. – 10.9. 2023 odb. as. Jindra Musilová

Informace k přihlašování

Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

 1. Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Nabídka kurzů.
 2. Pokud se nelze na kurz přihlásit můžete zkusit požádat garanta o navýšení kapacity.
 3. Po úspěšné platbě přes platební bránu, která proběhne do 10 min od přihlášení na kurz, je absolvent automaticky přijat do kurzu.
 4. Neprobíhá-li platba přes platební bránu musí přijetí do kurzu schválit garant.
 5. Je-li absolvent zaregistrován (kurz neumožňuje platbu přes platební bránu), vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.
 6. Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta.

Informace k platbě

Způsob platby je u každého kurzu určen a je nutné ho dodržet. Není možné kombinovat více způsobů platby.

 • Platba pomocí platební brány: Doporučujeme zaplatit do 10 min po přihlášení v INSIS, v tomto časovém úseku je vaše místo rezervované a zápis je garantovaný. Po uplynutí 10 min již není kapacita garantována. To znamená, že pokud absolvent bude realizovat platbu až po 10 minutách, je povinen si zkontrolovat kapacitu kurzu! Platbu provede pouze v případě volné kapacity.
 • Platba v hotovosti: Je nutné platbu provézt do 5 dnů, nebo se dohodnout s garantem kurzu o možnosti posunutí platby.
 • Platba jiným způsobem: Je nutné se dohodnout s garantem kurzu.

Jakoukoliv platbu za kurz je nutné realizovat nejpozději do 5 dnů.

V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis platbou do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové letní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Přihlášení do InSIS

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány informace ke kurzu.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS

Podmínky účasti na zájmovém letním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na zájmový letní sportovní kurz

Absolvent, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na letním sportovním kurzu.