Zájmové letní sportovní kurzy

Zájmové letní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Událost Informace
ZLSK Vodní turistika ZKL246 vodní turistika 29.5. – 2.6. 2023 odb. as. Josef Pintíř 2300,- FB Info
ZLSK Sportovní lezení 2 ZKL249 lezecký, Hvar 24.6. – 1.7. 2023 odb. as. Jan Kodejška 250 EUR FB  Info
ZLSK České Vrbné ZKL230 vodácký+outdoorový 25.6. – 1.7. 2023 odb. as. Josef Pintíř 3 800,- FB  Info
ZLSK Softball ZKL250 softball ZRUŠENO odb. as. Šárka Kopřivová 5 600,- FB  Info
ZLSK Sportovní šerm ZKL251 šerm ZRUŠENO odb. as. Daniel Kašpar 5 600,- FB  Info
ZLSK Florbal ZKL252 florbal ZRUŠENO odb. as. Tomáš Pachl 5 600,- FB  Info
ZLSK Sportovní lezení ZKL214 lezecký 29.7. – 5.8. 2023 odb. as. Tomáš Vaněk 5 900,- FB  Info
ZLSK Dobronice 5 ZKL206 míčové hry 29.7. – 5.8. 2023 odb. as. Radek Fiala 5 600,- FB  Info
ZLSK Fitness ZKL240 fitness, FKT 23.8. – 26.8. 2023 odb. as. Michal Fabián 3400,- FB  Info
ZLSK Itálie 1 ZKL208 herní, aerobik, plavání 1.9. – 10.9. 2023 odb. as. Jindra Musilová 7 500,- FB  Info

Informace k přihlašování

Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

 1. Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Je-li absolvent zaregistrován, vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.
 2. Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta, dále garant předmětu zašle na e-mailovou adresu potvrzující zprávu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol).
 3. Absolvent je povinen do pěti pracovních dnů, od obdržení zprávy o přijetí do kurzu, potvrdit přihlášení buď osobně, nebo zasláním vyplněné přihlášky a dokladu o provedení platby vedoucímu kurzu (garant předmětu). V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude vyřazen ze zájmového kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové letní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Přihlášení do InSIS

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS

Podmínky účasti na zájmovém letním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na zájmový letní sportovní kurz

Absolvent, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na letním sportovním kurzu.