Zájmové letní sportovní kurzy

Zájmové letní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant Cena Událost Informace
ZLSK Elba ZKL243 potápění + pěší turistika 8.6.-15.6.2018 Pavel Dvořák 5000,-/
12 500,-
FB více
ZLSK Tenis ZKL234 tenis 11.6.-22.6.2018 Radek Fiala 800,- FB více
ZLSK Berounka ZKL245 vodní turistika 13.6.-17.6.2018 Josef Pintíř 1 500,- FB více
ZLSK Vodní turistika ZKL246 vodní turistika 17.6.-21.6.2018 Josef Pintíř 1 500,- FB více
ZLSK Beachvolejbal ZKL244 beachvolejbal 20.6.-24.6.2018 Jindra Musilová 2 900,- FB více
ZLSK Lipno ZKL210 windsurfinng 23.6.-30.6.2018 Karel Miklas 1 700,- FB více
ZLSK Dobronice 1 ZKL202 všesportovní 23.6.-30.6.2018 Tomáš Pachl 3 596,- FB více
ZLSK Horská kola ZKL242 cyklistiský 23.6.-29.6.2018 Iva Veberová 2 800,- FB více
ZLSK Dobronice 2 ZKL203 všesportovní 30.6.-7.7.2018 Gabriela Čermáková 3 596,- FB více
ZLSK České Vrbné ZKL230 vodácký + outdoorový 1.7.-7.7.2018 Josef Pintíř 2 300,- FB více
ZLSK Dobronice 3 ZKL204 všesportovní 7.7.-14.7.2018 Pavel Dvořák 3 596,- FB více
ZLSK Slovensko 1 ZKL212 pěší turistika 15.7.-21.7.2018 Pavel Dvořák 120 EUR FB více
ZLSK Dobronice 5 ZKL206 míčové hry 4.8.-11.8.2018 Radek Fiala 3 596,- FB více
ZLSK Fitness ZKL240 fitness, FKT 29.8.-2.9.2018 Gabriela Čermáková 2 000,- FB více
ZLSK Itálie 1 ZKL218 herní, aerobik 31.8.-9.9.2018 Jindra Musilová 6 450,- FB více
ZLSK Svojšín ZKL207 volejbalový 5.9.-9.9.2018 Jaroslav Boštička 1 800,- FB více
ZLSK Dobronice 6 TVSL07 outdoorový 8.9.-15.9.2018 Tomáš Vaněk 2 000,- FB více

Informace k přihlašování

Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

 1. Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Je-li absolvent zaregistrován, vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.
 2. Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta, dále garant předmětu zašle na e-mailovou adresu potvrzující zprávu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol).
 3. Absolvent je povinen do pěti pracovních dnů, od obdržení zprávy o přijetí do kurzu, potvrdit přihlášení buď osobně, nebo zasláním vyplněné přihlášky a dokladu o provedení platby vedoucímu kurzu (garant předmětu). V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude vyřazen ze zájmového kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové letní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Přihlášení do InSIS

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS

Podmínky účasti na zájmovém letním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

 • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20 % ceny
 • zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení 50 % ceny
 • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75 % ceny
 • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100 % ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Přihláška na zájmový letní sportovní kurz

Absolvent, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na letním sportovním kurzu.