Zájmové kurzy Posilování 2

Kurzy nejsou otevřeny

Zájmové kurzy jsou určeny studentům, absolventům a zaměstnancům VŠE v Praze. Zájmové kurzy jsou nad rámec studijních povinností a nelze na nich získat zápočet. Lektory kurzů jsou studenti VŠE v Praze.

Informace k zápisu do kurzu Posilování 2

Platné pro letní semestr ak. roku 2019/20

 • Registrace: od pondělí 17.2.2020 9:00 do neděle 12.04.2020 do 23:59 hodin
 • Cena kurzu: 
  • karta STANDARD = 10 vstupů (studenti 400,- Kč, absolventi 600,- Kč )
  • karta ALL INCLUSIVE = neomezeně (studenti 1000,- Kč, absolventi 1200,- Kč)
 • Termín kurzu: dle Rozvrhu zájmových kurzů
 • Místo konání: posilovna Italské budovy (IB 306), VŠE v Praze na Žižkově

Kurzy probíhají v období semestrální výuky i zkouškového období. Zakoupené karty jsou platné po dobu jednoho semestru a daného zkouškového období.

Registrace se provádí v  InSISu, v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informace k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace.

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou. Po přijetí do kurzu je nutné provést bezhotovostní platbu nejpozději 5 pracovních dní od ověření úspěšnosti registrace. V případě, že nedisponujete bankovním účtem nebo jste zahraniční student lze zaplatit hotově (p. Hůlková – sekretariát CTVS – KH).

Informace k platbě

 • Číslo účtu: 1828862/0800
 • Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou: 2KKKCCCCCC
  • 2 – Zájmové kurzy Posilování
  • KKK = kód konkrétního kurzu dle Rozvrhu zájmových kurzů (201,202, atd.)
  • CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSIS (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923
 • Do poznámky napište typ karty STANDARD nebo ALL INCLUSIVE a vaše příjmení.

Studenti se registrují do jednoho zájmového kurzu a pouze jedenkrát. Registrujte se do kurzu, který vám časově nejlépe vyhovuje. Po úspěšném zápise můžete navštěvovat v případě volné kapacity i ostatní kurzy z nabídky Zájmových kurzů Posilování 2. Volnou kapacitu určuje výhradně instruktor dle tohoto klíče.

 1. Řádně zapsaní na „svůj“ konkrétní kurz s permanentkou.
 2. Řádně zapsaní na „jiný“ konkrétní kurz s permanentkou.

Pro zaměstnance VŠE je vyhrazen kurz v pátek 14:30 – 16:00 hod., který je zdarma. Pokud si vyberete jiný kurz, je zpoplatněn částkou 800,- Kč/ semestr + zkouškové období a je nutné postupovat dle klíče, viz. Informace k platbě.

Další informace

Po úspěšném zápisu a zaplacení kurzu se dostavíte na hodinu, kde se prokážete instruktorovi Identifikační kartou a dokladem o zaplacení (absolventi pouze dokladem o zaplacení). Permanentku obdrží cvičící na kurzu od svého lektora po přijetí platby. Podle výše zaplacené částky vám bude vydána permanentka pro příslušný počet vstupů. Za zakoupenou permanentku nelze vrátit peníze, ani nelze prodlužovat platnost z jakýchkoliv důvodů.

Studenti jsou povinni řídit se pokyny instruktora a dodržovat Provozní řád posilovny. Při vážném porušení Provozního řádu a neuposlechnutí pokynu instruktora je oprávněn studenta vyloučit z kurzu bez náhrady.

Při vstupu do posilovny je zapotřebí mít vhodné oblečení, uzavřenou čistou obuv, ručník.

Aktuality týkající se Zájmových kurzů Posilování, včetně rozvrhu na zkouškové období, který se liší od rozvrhu v období semestrální výuky najdete na Facebooku – Zájmové posilování VŠE

Informace k zápisu pro absolventy

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS