Zájmové kurzy Thai box

Kurz není otevřen

Zájmový kurz thai boxu (muay thai) je určen pro studenty, absolventy a zaměstnance, pro pokročilé i úplné začátečníky. Je vhodný i pro dívky jako forma sebeobrany. Zájmové kurzy jsou nad rámec studijních povinností a nelze na nich získat zápočet.

Náplní kurzu je osvojení základů techniky kopů, úderů, jednotlivých kombinací a jejich procvičování na pytlích a lapách. Program je přizpůsoben materiálnímu vybavení školy i tělesné zdatnosti studentů. Součástí kurzu je posilování a různé úpolové hry zaměřené na rozvoj síly, postřehu i taktiky. Pokročilí i začátečníci trénují ve stejném kurzu zároveň, ale jejich program se může lišit.

Po zvládnutí základních technik a jejich kombinací formou stínování a drilů je jedním z cílů kurzu umožnit studentům vyzkoušet si řízený sparing. Je proto nutné, aby měli všichni studenti potřebné vybavení. Doporučení: začátečníci – sparingové rukavice, bandáže a chrániče zubů, pokročilí – chrániče zubů, sparingové rukavice, suspenzor, chrániče holení, loktů a kolen. Čistě boxerské nácviky a sparingy je možné absolvovat pouze s chráničem zubů a rukavicemi.

Informace k zápisu do kurzu Thai box

 • Registrace:
 • Cena kurzu: studenti 600,- Kč, absolventi a zaměstnanci 1200,- Kč
 • Termín kurzu: úterý 19:00 – 20:30
 • Místo konání: tělocvična Jarov – CK 0127

Kurz probíhají v období semestrální výuky. Kapacita kurzu je 20 osob.

Registrace do kurzu se provádí v InSISu, v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informaci k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení z kurzu je možné pouze mailem (iva.veberova@vse.cz).

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou. Po ověření úspěšnosti zápisu je nutné provést bezhotovostní platbu nejpozději do 5 pracovních dní.

Informace k platbě

 • Číslo účtu 1828862/0800
 • Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou 4201CCCCCC
  • 4 – Zájmové kurzy Thai box
  • 201 = kód konkrétního kurzu
  • CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např. 055923.

Garant zájmového kurzu Thai Box: Mgr. I. Veberová – iva.veberova@vse.cz.

Informace k zápisu pro absolventy

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS