Zájmové kurzy Krav Maga

Kurzy nejsou otevřeny

Zájmové kurzy jsou určeny studentům bakalářského, navazujícího magisterského a doktorandského studia, absolventům a zaměstnancům VŠE v Praze. Zájmové kurzy jsou nad rámec studijních povinností a nelze na nich získat zápočet.

V současné době je Krav Maga považována za nejefektivnější sebeobranný systém na světě. Je to systém s jedinečným logickým přístupem, snadný na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích. Náplní kurzů je ojedinělý proces výuky, propracovaná metodologie a široká škála způsobů tréninků. Více o KM na www.kravmaga.cz.

V programu je výuka základů a zdokonalení úderů, kopů a obranných technik, neozbrojené i ozbrojené útoky, hrozby a obrany, využití běžných předmětů k sebeobraně, řešení na každý útok, VIP protection, boj s více útočníky.

Lekce vede absolvent VŠE Ing. Michal Otípka – Prezident a vrchní instruktor IKMFCZ, Level Expert 1, Civilian, VIP Protection, Law Enforcement, SWAT and Kids instructor, Instruktor pro použití teleskopického obušku a donucovacích prostředků (Club: Krav Maga Praha, michalotipka@seznam.cz).

Informace k zápisu do kurzu Krav Maga

Platné pro zimní semestr ak. roku 2020/2021 – 21.9. – 18.12.2020

 • Registrace: od pátku 18.9.2020 od 8.00 do pátku 25.9.2020 do 20:00 hodin.
 • Dodatečné přihlášení  je možné mailem – iva.veberova@vse.cz
 • Přednostní registraci na zimní semestr ak. roku 20/21 mají studenti s poukazem z letního semestru, kdy byly kurzy zrušeny. – Poukazy z letního semestru jsou zrušeny a bude vrácena poměrová částka z platby. 
 • Cena kurzu: studenti 700,- Kč, absolventi a zaměstnanci 1200,- Kč
 • Termín kurzu: čtvrtek 17:30 – 19:00
 • Místo konání: tělocvična staré budovy (SB TEL), VŠE v Praze na Žižkově

Kurz probíhají v období semestrální výuky. Kapacita kurzu je 40 osob.

Registrace do kurzu se provádí v InSISu, v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informaci k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení z kurzu je možné pouze mailem (iva.veberova@vse.cz).

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou. Po přijetí do kurzu obdržíte informační e mail k provedení platby.

Informace k platbě

 • Číslo účtu 1828862/0800
 • Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou 5202CCCCCC
  • 5 – Zájmové kurzy Krav Maga
  • 202 = kód konkrétního kurzu
  • CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např. 055923.

Při přihlašování rozhoduje termín registrace. Permanentku studenti obdrží na hodině od trenéra po řádném zaplacení.

Garant zájmového kurzu Krav Maga: Mgr. I. Veberová – iva.veberova@vse.cz

Informace k zápisu pro absolventy

Uživatelům InSIS s již uplynulou lhůtou 180 dní od konce studia (absolventům VŠE),

 • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
 • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS