Sportovní gymnastika

Garant předmětu: odb. as. Mgr. M. Libra
Cvičící: Mgr. M. Libra, Mgr. J. Linková
Kód předmětu: TVSSPG

Výuka předmětu sportovní gymnastiky na VŠE se zaměřuje na oblast aplikované sportovní akrobacie – jednak na kultivaci běžné (lokomoční) a dílčí (místní) motoriky, jednak na nácvik specifických dovedností v různých postojích, polohách a pohybech celého těla, zaměřených ke zdokonalování všeobecné obratnosti, síly, koordinace a prostorové orientace.

Po zvládnutí celého systému akrobatické průpravy jsou studenti schopní zvládnout akrobatické tvary se zařazením saltových prvků. Tato cvičení se ukázala jako výhodné doplnění pro sporty s nároky na prostorovou orientaci, koordinaci (bojové techniky, skoky, moderní tanec atd.).

Výuku mohou absolvovat i začátečníci: základní výuka probíhá ve čtvrtek dopoledne v tělocvičně TJ Bohemians ve Slovenské ul.

Místo konání

  • TJ Bohemians – Slovenská 2, Praha 10, mapa

Další informace