Plavání

Garant předmětu: odb. as. Mgr. J. Musilová
Cvičící: Mgr. J. Musilová, Mgr. A. Hájková
Kód předmětu: TVSPLA

Plavání zaujímá specifické místo mezi sporty vzhledem k vodnímu prostředí, horizontální pracovní poloze těla a dalším zvláštnostem. Má značný pozitivní zdravotní význam.

Kurzy jsou rozděleny podle výkonnostní úrovně.

  • Základní – cílem je zvládnout správnou techniku plaveckého způsobu prsa a navázat na další plavecké způsoby.
  • Zdokonalovací – rozvoj již získaných plaveckých dovedností a zlepšení všech plaveckých způsobů.
  • Kondiční – určeno převážně pro studenty, kteří dobře zvládají všechny tři plavecké styly (znak, prsa, volný způsob) a jsou schopni s nimi plavat delší úsek.
  • Trénink – kurz TVSPLA 003 je určen pro sportovní přípravu na reprezentaci školy, kdy studenti reprezentují VŠE na VŠ lize a ČAH. Do kurzu se zapisují studenti závodní a výkonnostní plavci. V případě naplněné kapacity tohoto kurzu se dostavte osobně za garantem předmětu.

Počet studentů v kurzech je limitován kapacitou pronajatých drah. Při neodpovídajícím zápisu z hlediska výkonnosti, může být student vyučujícím přeřazen.

Studenti obdrží legitimaci opravňující ke vstupu do plaveckého areálu Podolí, kterou jsou povinni při ukončení výuky vrátit.

Místo konání

  • Plavecký stadion Podolí – Podolská 74, Praha 4, mapa

Další informace