Outdoorové sporty II.

Garant předmětu: odb. as. Mgr. T. Vaněk
Cvičící:  Mgr. T. Vaněk
Kód předmětu: TVSOUT

V rámci tohoto předmětu jsou studenti během semestrální výuky seznámeni s vybranými sportovními aktivitami, jež mohou být provozovány v přírodních podmínkách.

Výuka je organizována tak, že jednotlivé outdoorové aktivity jsou směřovány do různých přírodních oblastí, nacházejících se v Praze (Hostivařská přehrada, Krčský a Milíčovský les, Divoká Šárka, Prokopské údolí, Stromovka aj.).

Výuka probíhá v ucelených, několika-hodinových lekcích a seznamuje se základními dovednostmi jako jsou např. skalní lezení, OB, horská kola, MTBO, jízda na klidné a tekoucí vodě v kanoi a v kajaku, rafting, bruslení, lední hokej, běžecké lyžování a další cvičení a hry v přírodě.

Povinnou součástí výuky je také absolvování plaveckých testů na otevřené vodě řeky Vltavy.

Protože náplň tohoto předmětu využívá k výuce přírodní oblasti, které umožňují v daném ročním období jednotlivé aktivity, je tato výuka časově náročná a vyžaduje větší časovou rezervu ve studijním rozvrhu (čtvrtek 9.00 – 12.00 hod).

Skladba a náplň tohoto předmětu je určena především pro začátečníky, kteří budou seznámeni se základními dovednostmi jednotlivých outdoorových aktivit, ale zároveň umožní i pokročilým jedincům prohloubit své již nabyté schopnosti a dovednosti.

Pro zájemce, kteří absolvují tuto semestrální výuku a osloví je prožitky, které umožňují pouze sportovní aktivity provozované v přírodě, je připravena řada dalších možností v rámci oddílu Outdoor sports při VŠTJ Ekonom.

Místo konání

Další informace