Návštěva rektora VŠE ve sportovním středisku Dobronice

15. října
2022

Jako každoročně i letos se učitelé a pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu sešli na podzim ve sportovním středisku VŠE v Dobronicích u Bechyně, aby zhodnotili uplynulou sezonu a provedli úklid, inventuru a zazimování střediska. Akce se zúčastnil i rektor VŠE doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Po prohlídce celého areálu se zajímal o jeho historii, současné využití pro studenty a zaměstnance VŠE a také o plánovaný rozvoj do budoucna. Příjemné setkání zakončila neformální beseda, při které pan rektor zaujal otevřeností a ochotou odpovídat na jakékoliv otázky. Ujistil přítomné, že podpora sportu a sportovních aktivit na VŠE bude i nadále pokračovat a zdůraznil jejich význam, nejen po zdravotní stránce, ale i pro jejich přínos při tvorbě pozitivního prostředí školy.

Návštěva rektora VŠE ve sportovním středisku Dobronice