Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE

26. dubna
2018

Ve středu 25. 4. 2018 proběhly řádné volby do Akademického senátu VŠE na období 2018-2021, se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021. Jeden senátor je volen celoškolskými útvary, které mají akademické pracovníky. V případě VŠE se jedná o Centrum tělesné výchovy a sportu.
Na základě řádných voleb ve volebním obvodu pro akademické pracovníky mimo fakulty vzniká členství v Akademickém senátu Vysoké školy ekonomické v Praze Mgr. Gabriele Čermákové z Centra tělesné výchovy a sportu VŠE.

Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE