Odešel PaedDr. Arnošt Martínek

27. března
2017

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 22. března 2017 zemřel ve věku 83 let PaedDr. Arnošt Martínek, dlouholetý člen katedry tělesné výchovy VŠE. Tělovýchovné pracoviště v jeho osobě ztrácí odborně uznávanou osobnost, která zasvětila prakticky celý svůj profesní a akademický život Vysoké škole ekonomické a aktivní činnosti ve vysokoškolském sportu.

Arnošt Martínek nastoupil na katedru tělesné výchovy VŠE v roce 1957. Nejvýraznější stopu na VŠE zanechal jako vedoucí katedry tělesné výchovy. Působil v této funkci v letech 1973 – 1992. Byl racionální, důsledný s přirozeným respektem a vstřícností pro řešení pracovních i mezilidských vztahů. I když jeho působení v roli vedoucího katedry spadalo do nesnadného období totality, dokázal udržet přátelské a kolegiální vztahy na pracovišti jak po odborné profesní, tak i společenské stránce. Své diplomatické schopnosti, nadhled a optimismus dokázal uplatňovat při jednáních na vedení školy a fakult a zúročit je pro rozvoj tělovýchovné a sportovní činnosti na škole. V oblasti výuky svými odbornými a pedagogickými schopnostmi ovlivnil pozitivně několik generací studentů fotbalistů a sjezdových lyžařů. Svým osobitým přístupem se výrazně podílel i na společenském životě pracoviště, kdy svůj hudební talent dával ve prospěch katedrálních společenských posezení.

Hlavní specializací Arnošta Martínka bylo sjezdové lyžování, dlouhá léta sám aktivně závodil a během svého působení na katedře vedl ve VŠTJ Ekonom oddíl sjezdového lyžování. Pracoval ve sportovní komisi sjezdového lyžování Vysokoškolského sportu. Byl jedním ze zakladatelů a organizátorů vysokoškolské ligy sjezdového lyžování. Působil i jako trenér ve Slavii VŠ Praha. Podílel se na činnosti Pražského svazu lyžařů a Vysokoškolského sportovního centra.

Arnošt Martínek byl významná osobnost, která se pozitivně a nesmazatelně zapsala do historie tělovýchovného pracoviště na škole a i díky jemu může dnešní CTVS navazovat na úspěšnou tradici tělesné výchovy a sportu na VŠE.

Odešel PaedDr. Arnošt Martínek