U příležitosti významného životního jubilea převzal Václav Červenka, bývalý zaměstnanec katedry tělesné výchovy, pamětní medaili VŠE

15. března
2017

U příležitosti stých narozenin udělil kvestor Ing. Libor Svoboda, v zastoupení rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc., pamětní medaili bývalému zaměstnanci katedry tělesné výchovy panu Václavu Červenkovi. Václav Červenka zasvětil celý svůj život sportu a výuce tělesné výchovy. Je mimořádnou osobností, která ovlivnila několik generací studentů i kolegů. Byl jim vzorem nejenom po stránce sportovní, ale i lidské.

Narodil se 21. března roku 1917 a v mládí navštěvoval Baťovu školu práce pro Mladé muže. Po válce a přerušení studia se stal důstojníkem jezdectva ČSA. V pozdějších letech absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, úsek posluchačů TV. Svatbu měl v Chrámu Sv. Víta na Pražském hradě.

Mezi roky 1946 až 1950 pracoval v Ústavu pro tělesnou výchovu v Praze. Od roku 1950 byl tělovýchovným inspektorem v Praze 10 a následně krajským instruktorem pro tělovýchovu v Praze. Převážnou část svého profesního života pak strávil na Katedře tělesné výchovy Vysoké školy ekonomické v Praze, kde pracoval mezi lety 1953 až 1980.

Pan Václav Červenka významně ovlivnil podobu tělesné výchovy na vysokých školách, kde se spolupodílel na vypracování tělovýchovných osnov, působil v komisi mládeže a svazu lyžařů ČSTV a byl také ředitelem technického zabezpečení na Zimní světové univerziádě 1964. Ve vysokoškolské tělovýchovné jednotě Ekonom zastával post vedoucího odboru turistiky, skialpinismu a kanoistiky.

Jeho specializací a vášní byly zejména sporty v přírodě, horolezectví, vysokohorská turistika a skialpinismus, tedy z dnešního pohledu sporty mimořádně moderní. Jeho milované hory mu také připravily dvě osudové rány, kdy mu nejprve vzaly ženu, která zemřela po pádu ze skály na Slovensku a poté v r. 1980 zahynul v lavině při zimním přechodu Nízkých Tater jeho zeť, učitel FTVS, Pavel Tajovský. Přesto nikdy neztratil optimismus a životní elán, který obdivujeme dodnes.

K takto významnému životnímu jubileu panu Červenkovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně sil i do budoucna!

U příležitosti významného životního jubilea převzal Václav Červenka, bývalý zaměstnanec katedry tělesné výchovy, pamětní medaili VŠE
  • Autor: Jaroslav Boštička
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: