Cvičení zaměstnankyň na Vysoké škole ekonomické v Praze

15. června
2015

Cvičení zaměstnankyň má na VŠE v Praze dlouholetou tradici. První organizátorkou cvičení pro ženy na Vysoké škole ekonomické byla paní Božena Hliňáková, dlouholetá sekretářka katedry statistiky. Cvičenky se scházely již v době před „sametovou revolucí“ jedenkrát týdně v tělocvičně ve Staré budově. Tehdejší katedra tělesné výchovy zajistila v rámci kolektivní smlouvy cvičení zaměstnankyň pod vedením odborné asistentky paní Marty Koťátkové. V době její nepřítomnosti vedla cvičení paní Hliňáková, pro kterou bylo cvičení neodmyslitelným koníčkem. Specializovala se na „nápravný tělocvik“ a potřebné znalosti si osvojila v rámci postgraduálního studia. Paní Hliňáková prosadila časové zařazení cvičebních hodin do rozvrhu školní výuky hned po skončení pracovní doby zaměstnankyň v administrativě a byla duší cvičení zaměstnankyň po celá dlouhá léta.

Martu Koťátkovou a Boženu Hliňákovou vystřídala od akademického roku 2006/2007 odborná asistentka CTVS paní Milada Kovářová. V té době se pravidelné hodiny cvičení přesunuly do nově vybudovaného zrcadlového sálu Centra tělesné výchovy a sportu v nové budově v Italské ulici. Přibyly nové cvičenky a začalo být využíváno moderní náčiní.

Po paní Miladě převzala v roce 2009 cvičení pro ženy odborná asistentka CTVS paní Irena Stejskalová. Vzhledem k poměrně velkému věkovému rozptylu cvičenek došlo k rozdělení původního 90ti minutového bloku na dva časové úseky. Vždy v pondělí od 16:15 probíhalo cvičení s mírnějším zatížením a od 17:00 navazovala fyzicky náročnější část. To umožňovalo, že si zájemkyně z obou celků mohly vybrat. V každé další hodině cíleně gradovalo zatížení, čímž se postupně zlepšovala i individuální fyzická kondice cvičenek.

Hodiny vedené paní Irenou Stejskalovou se staly velmi oblíbenými zejména pro jejich podrobně promyšlenou náplň, příjemný hudební doprovod, pestrost cvičebních forem i použitého náčiní. Díky jejímu milému přístupu postupně přibývalo stále více zájemkyň o cvičení, z nichž většina navštěvovala oba cvičební bloky. Opět se jednalo o ženy v pestré věkové struktuře. V roce 2013 bylo na žádost cvičenek rozšířeno cvičení i na týdny v zimním zkouškovém období.

Pro akademický rok 2015/2016 CTVS připravilo novou koncepci cvičení pro zaměstnankyně se střídáním cvičebních forem a učitelů.

Za CTVS : Mgr. Tomáš Pachl

Za zaměstnankyně: Ing. Jaroslava Janhubová

Cvičení zaměstnankyň na Vysoké škole ekonomické v Praze