Nový ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl

20. ledna
2014

20. 1. 2014 – Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 12. listopadu 2013, jmenoval rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nového ředitele Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. Stal se jím s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Tomáš Pachl.

Mgr. Tomáš Pachl je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jeho specializací je zejména sportovní gymnastika, lyžování a florbal. Na Vysoké škole ekonomické v Praze působí jako odborný asistent od roku 1998. Kromě výuky v rámci CTVS přednáší i na vedlejší specializaci Fakulty podnikohospodářské Ekonomika sportu předmět „Sport v manažerské praxi“.

Ve funkci ředitele CTVS vystřídá Mgr. Miloše Pádivého, který pracoviště vedl velmi úspěšně v letech 1991 – 2013.

Nový ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl