Studenti úspěšně reprezentují své fakulty ve Volejbalové lize VŠE

29. ledna
2013

29. 1. 2013 – V akademickém roce 2012/2013 byla studentům školy nabídnuta možnost sportovní reprezentace svých fakult ve Volejbalové lize VŠE. Po zveřejnění soutěže, zájem studentů naplnil očekávání organizátorů a v krátké době se soupisky fakultních týmů mužů i žen naplnily.

Se zahájením zimního semestru se týmy stabilizovaly a před zahájením soutěžních utkání si zorganizovaly vlastní přípravné tréninky. Zájem a pozitivní přístup studentů k reprezentaci své fakulty předurčil úspěšnou tradici další volejbalové aktivity na škole i vlastní soutěže. Tento pozitivní prvek je umocněn i zájmem části studentů, kteří jako diváci přišli podpořit své reprezentanty fakult na většinu utkání v průběhu podzimní části soutěže.

K úspěšnému zahájení soutěže napomohla i podpora ze strany děkanů fakult.  Pro týmy mužů i žen svých fakult poskytli finanční prostředky na nákup dresů. Reprezentační dresy byly pořízeny ve škále oficiálních barev jednotlivých fakult s potiskem loga a názvu fakulty.

Informace o Volejbalové lize jsou k dispozici na http://volejbal.vse.cz/volejbalova-liga-vse/

Po ukončení podzimní části o soutěži napsali hráči vítězných týmů

Za dívky Michaela H. Kysilková (FFÚ)

Co se vám vybaví, když se řekne „Volejbalová liga VŠE“? Mnohým z vás ještě možná nic, ale pár desítek jedinců ví své. Je to nová soutěž, kterou nastartoval a koordinuje PaedDr. Jaroslav Boštička, učitel CTVS. Máme za sebou první podzimní část prvního ročníku, ale netýká se jen prvních ročníků. Volejbalová liga VŠE je pro všechny studenty školy, jak už název napovídá, a jde o soutěž mezi fakultami. Jednotlivá utkání hrají jak ženy, tak muži za své fakultní barvy.

O první ročník byl velký zájem a každá fakulta měla své zástupkyně a zástupce, kteří si nejen přišli zahrát volejbal, ale také se bavit a seznamovat se s novými spolužáky, které na škole jen tak nemají možnost potkat. Jde tedy nejen o posilování těla, ducha, ale také společenských vztahů.

První etapu v ženské části na body vedou studentky z fakulty Financí a účetnictví, dále jsou v závěsu studentky z Fakulty podnikohospodářské, mezinárodních vztahů a o poslední příčku se dělí Fakulta informatiky a statistiky s Národohospodářskou fakultou.

Ale jak jsem již zmiňovala, jedná se teprve o první podzimní kolo a jarní část může přinést nové zvraty a výsledné pořadí ještě pořádně zamíchat.

Každé utkání mělo svou jedinečnou atmosféru, a proto vás všechny vyzývám, šiřte tuto informaci o soutěži dál, neboť se netýká pouze hráček, které zastupují svou fakultu, ale také publika, fanoušků, kteří svou fakultu, své hráčky podpoří.

Nakonec nezbývá nic jiného, než popřát všem zúčastněným hodně zdaru nejen ve volejbale, ale i při studiu a vykročit do dalšího semestru a jarního kola Volejbalové ligy VŠE tou správnou nohou.

Za muže Martin Bárta (FIS)

S koncem zimního semestru skončila také první část od letošního roku nově zahájené soutěže Volejbalová liga VŠE. Soutěž nabízí studentům VŠE jedinečnou možnost zahrát si volejbal na vysoké úrovni a poměřit síly mezi družstvy jednotlivých fakult. Mezi muži se v zimním semestru do této soutěže zapsalo celkem 68 hráčů, z nichž 61 se skutečně alespoň 1x zúčastnilo utkání a vydalo se v nově zakoupených dresech reprezentovat svoji fakultu.

Volejbalová liga byla mezi muži podle očekávání od začátku velmi vyrovnaná a potvrdila, že na VŠE studují opravdu kvalitní volejbalisté, což je každoročně potvrzováno i jejich úspěchy v mezinárodních turnajích. Soutěž byla napínavá až do posledního kola, kdy naději na celkové vítězství měla hned 3 družstva. Fakulta mezinárodních vztahů však v posledním kole podlehla družstvu národohospodářů 1:2, čímž se připravila o možnost celkového vítězství a obsadila 3. místo. Nejvyšší počet bodů tak nakonec dosáhli hráči Fakulty informatiky a statistiky a Fakulty podnikohospodářské. Ačkoliv podnikohospodáři zvítězili ve všech svých utkáních (2:1), dle platných pravidel soutěže o celkovém vítězství při shodě získaných bodů (setů) rozhodoval počet získaných míčů. V tomto kritériu jednoznačně dominovala FIS a stala se podzimním mistrem.

Závěrem bych chtěl za všechny zúčastněné hráče poděkovat škole za možnost zpestřit si studijní povinnosti sportem. Těšíme se na další dramatická utkání v letním semestru.

Studenti úspěšně reprezentují své fakulty ve Volejbalové lize VŠE