Aerobikové sobotní akce

6. prosince
2010

6.12.2010 – Pořádání sobotních aerobikových akcí má mezi studenty VŠE kladnou odezvu. Před deseti lety Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE pořádalo ve spoluprácí s VŠ TJ Ekonom jednu sobotní akci za celý akademický rok. Nyní jsou tyto akce dvě až tři za semestr. Zájem o sobotní pohyb na škole stále vzrůstá.

V zimním semestru akademického roku 2010/2011 proběhly aerobikové akce 16. 10., 13. 11. a 27. 11. 2010.

V letním semestru plánuje CTVS a TJ Ekonom sobotní aerobik minimálně na 12. března a 16. dubna 2011.

Sobotní akce aerobiku obsahují tři až čtyři lekce různých aerobikových témat (např.: aerobik, taneční aerobik, stepaerobik, ZUMBA, BOSU, Fit ball …..). Na sobotní akce zveme k předcvičování lektory z aerobikové oblasti České republiky a také studenty VŠE, kteří vedou hodiny Zájmového aerobiku během semestrální výuky.

PaedDr. Irena Stejskalová

Aerobikové sobotní akce