Otevření sportovní haly na Třebešíně

15. prosince
2009

15. 12. 2009 – 15. prosince 2009 byla slavnostně otevřena víceúčelová sportovní hala, která poskytuje zázemí pro výuku tělesné výchovy a sportovní vyžití studentů a zaměstnanců VŠE. Tělocvična o rozloze 1 400 m2 umožňuje umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je i umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení.

VŠE dosud neměla – jako jediná z pražských univerzit – odpovídající sportovní zařízení a pro sportovní činnost si musela prostory pronajímat. Podle slov ředitele Centra tělesné výchovy a sportu (CTVS) Mgr. Miloše Pádivého se otevřením víceúčelového sportovního zařízení „splnil sen několika generací tělocvikářů“. Výstavba, kterou realizovala společnost Stavby, a.s., si vyžádala investici více než 90 milionů Kč. Stavba byla zahájena v říjnu 2008 a dokončena za 13 měsíců. Kromě sportovišť jsou v hale moderně vybavené šatny, konferenční místnost a zázemí pro učitele.

Slavnostního otevření se zúčastnili akademičtí funkcionáři VŠE v Praze, starostka Prahy 3 ing. Milena Kozumplíková, vedení dodavatele stavby, současní a bývalí učitelé CTVS a řada dalších hostů. Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc. ocenil vynikající spolupráci s Městskou částí Praha 3 i s dodavatelem stavby. „I když se na realizaci tohoto významného projektu podílela řada spolupracovníků, musím na tomto místě poděkovat zejména třem: řediteli CTVS Miloši Pádivému, kvestorovi Liboru Svobodovi a Ivo Blažkovi, který stavbu dozoroval“, zdůraznil.

Sportovní aktivity multifunkční haly byly zahájeny utkáními basketbalového, házenkářského a florbalového týmu zaměstnanců a spolupracovníků VŠE v Praze.

Otevření sportovní haly na Třebešíně