Softball

Garant předmětu: odb. as. Mgr. Š. Kopřivová
Cvičící: odb. as. Mgr. Š. Kopřivová
Kód předmětu: TVSSOF

Softball je hra podobná baseballu. Softball hrají dvě devítičlenná družstva, která se postupně střídají na pálce (v útoku) a v poli (v obraně). Členové družstva hrají v obraně na určitých místech (postech) a družstvo v útoku chodí na pálku v předem stanoveném pořadí.

Softball je kolektivní míčový sport rozvíjející nejen rychlost, obratnost a silové schopnosti jedince, ale i myšlení a spolupráci s hráči v týmu.
Cílem kurzů je zvládnutí herních softballových dovedností (obranných i útočných) a jejich realizace v utkání a dále také osvojení základních vědomostí z pravidel softballu.

Kurzy softballu jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé. Výuka bude z poloviny semestru probíhat v tělocvičně a z poloviny venku na hřišti. Veškerý materiál (rukavice, pálky, míče atd.) studentům půjčujeme.

Místo konání

Další informace