Fotbal

Garant předmětu: odb. as. Mgr. P. Dvořák
Cvičící: Mgr. P. Dvořák
Kód předmětu: TVSFOT

Předmět fotbal si mohou zapsat studenti s rozdílnou individuální výkonností. V hodinách pracujeme na zvládnutí základních prvků techniky, taktiky a získání odpovídající kondice kombinací herních cvičení a hry.

Výuka probíhá celoročně na venkovní UT III. generace.

Místo konání

  • Háje – K Jezeru 2, Praha 4, mapa

Další informace