Neaktuální loga CTVS

Loga v této sekci jsou k použití výhradně pro studenty a zaměstnance VŠE, a to při prezentaci sportovních aktivit pořádaných Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE, při prezentaci vzájemné spolupráce s CTVS VŠE nebo při prezentaci pracoviště CTVS VŠE.

Podmínkou použití je zachování poměrové velikosti rozměru, barevnost a vzdálenosti okrajů. V případě potřeby je možno poskytnout loga ve formátu PDF.

K použití je třeba souhlasu ředitele CTVS VŠE v Praze. Formulář žádosti k použití loga CTVS VŠE je ke stažení zde.

Primární loga CTVS VŠE

Formát JPEG (4096×1542)
Formát PNG (Transparentní)
Formát JPEG (4096×1542)
Formát PNG (Transparentní)

Sekundární loga CTVS

Formát JPEG (1280×1280)
Formát PNG (Transparentní)
Formát JPEG (1280×1280)
Formát PNG (Transparentní)
Formát JPEG (1280×1280)
Formát PNG (Transparentní)