Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze

Volby do Akademického senátu VŠE v Praze ve volebním obvodu akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult se konaly dne 24. 4. 2024, od 8:00 do 16:00, elektronicky v InSIS.

Volební obvod akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult:
  • Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 16
  • Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 14
  • Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 14
  • Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0
Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE:
  1. Mgr. Gabriela Fliedrová (počet platných získaných hlasů 13)
Dílčí volební komise prohlašuje volby za platné.
Správnost výsledků svým podpisem stvrzují:
  • Mgr. Tomáš Pachl, předseda dílčí volební komise
  • Mgr. Jan Kodejška, Ph.D., místopředseda dílčí volební komise
  • Mgr. Lenka Bumba, člen dílčí volební komise
Protokol o výsledku voleb byl pořízen dne: 24. 4. 2024 v 16:45 h
Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze