Výuka předmětů tělesné výchovy v zimním semestru ak. roku 2021/2022

Výuka předmětů tělesné výchovy v zimním semestru ak. roku 2021/2022 se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace,
opatření vlády, MŠMT a následných pokynů krizového štábu VŠE.

Věříme, že epidemiologická situace umožní prezenční výuku bez výrazných omezení.
Registrace a přihlašování do předmětů tělesné výchovy proběhne dle informací na:
https://ctvs.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/prihlasovani-do-semestralnich-kurzu-ctvs/.

Registrace v InSISu bude zahájena 14. června 2021 – https://www.vse.cz/wp-content/uploads/page/208/ZS-2021-2022.pdf.
Nebude-li možná výuka prezenční, bude připravena výuka tělesné výchovy distanční formou.