Informace pro studenty předmětů CTVS

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na Opatření rektorky k organizaci výuky v ZS 2020/21, Vás bohužel musíme informovat o tom, že výuka tělesné výchovy je do 31.10.2020 na VŠE zrušena.
Věříme, že se situace zlepší a bude možné alespoň část semestru výuku obnovit.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

S pozdravem

Tomáš Pachl

ředitel CTVS VŠE