Informace pro studenty předmětů CTVS

Vážené studentky a vážení studenti předmětů CTVS,

v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na vysoké škole, přijalo vedení CTVS mimořádné opatření.

  1. Je zrušena prezenční výuka ve všech objektech i konzultační hodiny učitelů.
  2. Učitele či sekretariát v případě potřeby kontaktujte prosím e-mailem.
  3. Vzhledem k tomu, že výuku předmětů CTVS není možné zajistit  distanční formou, budou kritéria pro udělení výsledků (zápočtů) upravena dle skutečně odučeného počtu týdnů přímé výuky.

    Zatím se všichni udržujme v kondici a těšíme se na další setkávání s Vámi na sportovištích

S pozdravem

Tomáš Pachl

ředitel CTVS VŠE