Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, vedení VŠE a děkani všech šesti fakult přijali následující rozhodnutí:

 • Od středy 11. března 2020 do odvolání, nejméně však do 29. března 2020, je zrušena výuka studentů zapsaných v akreditovaných studijních programech (bakalářských, navazujících magisterských a doktorských) a studentů Univerzity 3. věku. Konzultační hodiny jsou také zrušeny.
 • Děkani fakult rozhodnou o formě náhrady zrušené výuky.
 • Případná úprava harmonogramu letního semestru bude oznámena 27. března 2020.
 • Do odvolání jsou zrušeny akce studentských spolků a organizací, které měly v prostorách školy probíhat.
 • Knihovny a studovny jsou uzavřeny.
 • Studentská menza Italská a bufet na Jižním Městě jsou uzavřeny.
 • Jsou zrušeny promoce ve dnech 13. 3., 20. 3., 21. 3. a 27. 3. (náhradní termíny promocí budou oznámeny později).
 • Studentům, kteří jsou v současné době na výměnném studijním pobytu v zahraničí a přejí si vrátit se do ČR, bude nabídnuta možnost dodatečného zápisu předmětů tak, aby mohli dokončit letní semestr na VŠE.
 • Je zrušen veletrh Šance, v případě příznivého vývoje situace zvažuje vedení VŠE přesun na duben.
 • Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost ve škole pouze studentům. Budovy budou otevřeny v běžném režimu.
 • Zaměstnanci VŠE, kteří nejsou v současné době v karanténě, plní pracovní povinnosti podle pokynů svých nadřízených.
 • Příkaz rektorky č. 1/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem zůstává v platnosti.
 • O konání akcí, které nejsou součástí výuky akreditovaných studijních programů a nejsou určeny studentům VŠE, a počet účastníků dané akce nepřesáhne 100 osob, rozhodne vedení VŠE a/nebo děkani fakult.
 • Akce Absolventské středy jsou až do odvolání zrušeny.

Další informace:

 • VŠE obdržela v pondělí 9. března 2020 odpoledne od Hygienické stanice hl.m. Prahy informaci o tom, že jedna studentka má pozitivní test na koronavirus. Tato studentka je bez zdravotních potíží, není ubytována na kolejích a nestravovala se v menze.
 • Budovy VŠE byly v úterý 10. 3. uzavřeny a proběhla důkladná dezinfekce všech prostor.
 • Jedná se o studentku navazujícího magisterského studijního programu. Studentka informovala Hygienickou stanici hl. m. Prahy o přítomnosti ve výuce v minulém týdnu. Všichni studenti, kteří mají zapsány předměty, ve kterých mohlo dojít ke kontaktu s danou studentkou, byli informováni prorektorem pro studijní a pedagogické záležitosti a informováni byli také vyučující. Všichni obdrželi doporučení postupovat dle zásad zveřejněných ministerstvem zdravotnictví: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-novy–vicejazyckny-informacni-letak-k-onemocneni-covid-19-4639_4639_161_1.html
 • VŠE předala jmenné seznamy s kontakty na studenty a učitele Hygienické stanici hl.m. Zatím ale neobdržela žádnou reakci.
 • V případě, že VŠE obdrží informaci o dalším potvrzeném případu nákazy koronavirem, bude postupovat obdobně jako v případě výše popsaném.