Regenerační a uvolňovací cvičení ve zkouškovém období

20. prosince
2019

Centrum tělesné výchovy a sportu připravilo pro zaměstnance školy v průběhu zkouškového období pohybové aktivity ve volném tempu. Cvičení začíná 8.1.2020 a bude se konat každou středu od 7:30 do 8:30 ve cvičebním sále IB 307. Cvičení probíhá v pomalém tempu v sedě nebo v leže, podle možností cvičících. Využíváme cvičební pomůcky, které jsou k dispozici na místě: podložky, fitbally, overbally a další.

Cvičení vede Mgr. Helena Mázlová

Regenerační a uvolňovací cvičení ve zkouškovém období