Termíny

10.2.2017 09:00 - 30.3.2017 23:59 - Registrace - Zájmové kurzy Posilování

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurzy – zimní sportovní kurzy

Přehled zimních sportovních kurzů

Seřadit podle:  data začátku, místa konání

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant předmětu Cena Informace Místo
Zimní sportovní kurz Francie TVSZ16 sjezdový+snb  14.1.-22.1.2017 odb. as. Josef Pintíř 12300,- vícefacebook Francie, Tignes, Val d'Isere,  fotogalerie
Zimní sportovní kurz Itálie Marilleva TVSZ15 sjezdový+snb 21.1.-28.1.2017 odb. as. Jindra Musilová 9 800,- vícefacebook Itálie, Marilleva 900, Folgarida, fotogalerie
Zimní sportovní kurz KPR1A TVSZ32 běžecký 28.1.-4.2.2017 odb. as. Petr Stejskal 4 730,- vícefacebook Jizerské hory
Zimní sportovní kurz KPR1B TVSZ33 běžecký 28.1.-4.2.2017 odb. as. Petr Stejskal 3 890,- vícefacebook Jizerské hory
Zimní sportovní kurz Albrechtice
TVSZ43 sjezdový+snb kurz je zrušen vícefacebook Jizerské hory, Tanvaldský Špičák
Zimní sportovní kurz Šohajka 1 TVSZ03 sjezdový 28.1.-4.2.2017 odb. as. Karel Miklas 3 360,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou,
Zimní sportovní kurz Salomon TVSZ41 sjezdový 4.2.-11.2.2017 odb. as. Gabriela Čermáková 3 500,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou, fotogalerie
Zimní sportovní kurz snowboardingu TVSZ40 snowboardový 4.2.-11.2.2017 odb. as. Miroslav Libra 3 500,- vícefacebook Krkonoce, Pec pod Sněžkou, fotogalerie
Zimní sportovní kurz Jelenky TVSZ17 sjezdový 4.2.-11.2.2017 odb. as. Jindra Musilová 3 150,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou, fotogalerie
Zimní sportovní kurz Svišťovka 1 TVSZ11 kombinovaný 28.1.-4.2.2017 odb. as. Vladan Vebr 1 600,- vícefacebook Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou
Zimní sportovní kurz lezení na ledu TVSZ42 lezecký 7.2.-12.2.2017 odb. as. Tomáš Vaněk 80 EUR vícefacebook Nízké Tatry, Slovenský ráj, fotogalerie
Zimní sportovní kurz Slovensko TVSZ13 skialpový 25.2.-4.3.2017 odb. as. Tomáš Vaněk 70 EUR vícefacebook Nízké Tatry, Slovenský ráj, fotogalerie
Zimní sportovní kurz Sportovní příprava TVSZ36 míčové hry, fitness 9.1.-20.1.2017 odb. as. Radek Fiala 500,- vícefacebook Praha, Třebešín, CTVS

 Přihlašování do mimosemestrálních zimních sportovních kurzů tělesné výchovy.

Přihlašování zimních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

Studenti, kteří ukončí studium – bakalářské nebo navazující – před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu, nemají nárok na účast na kurzech. V případě, že se do kurzu zapíší, budou vyřazeni a jsou povinni uhradit VŠE případné náklady s tím spojené, tato částka bude započtena proti uhrazené záloze.

Pro studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující), jsou určeny absolventské kurzy, které jsou souběžné se studentskými kurzy. Informace a přihlášky naleznete na: Zájmové zimní sportovní kurzy – absolventi

První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním zimního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Přihláška ke konkrétnímu kurzu je připravena zde.

V přihlášce vyplňte údaje, jako variabilní symbol uveďte vaše ID studenta z InSISu.

Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním zimního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2..

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu . V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu se dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Přihláška ke konkrétnímu kurzu je připravena zde.

V přihlášce vyplňte údaje a doplňte variabilní symbol:

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

96 – dvoumístná konstanta

BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)

CCCCCC šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

  • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
  • počínat si tak,aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Studenti, kteří již získali dva zápočty z TVS nejsou VŠE pojištěni pro případ úrazu. Doporučujeme vlastní pojištění,
  • pro  kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

  • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20% ceny
  • zrušení přihlášky 20 - 8 dnů před datem zahájení 50% ceny
  • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75% ceny
  • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100% ceny

Pro objekty, které mají vlastní stormopodmínky platí jejich storna.

Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Student, který je zapsán na zimní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.  

Přihláška na zimní sportovní kurzy

Zde potvrďte: