Termíny

20.4.2017 18:00 - 8.9.2017 09:00 - 2. etapa zápisu - mimosemestrální kurzy - Letní sportovní kurzy

5.6.2017 - 29.8.2017 - Registrace – semestrální kurzy

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurzy – zimní sportovní kurzy

Přehled zimních sportovních kurzů

Seřadit podle:  data začátku, místa konání

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant předmětu Cena Informace Místo
Zimní sportovní kurz Francie TVSZ16 sjezdový+snb
Zimní sportovní kurz Itálie Marilleva TVSZ15 sjezdový+snb
Zimní sportovní kurz KPR1A TVSZ32 běžecký
Zimní sportovní kurz KPR1B TVSZ33 běžecký
Zimní sportovní kurz Albrechtice
TVSZ43 sjezdový+snb
Zimní sportovní kurz Šohajka 1 TVSZ03 sjezdový
Zimní sportovní kurz Salomon TVSZ41 sjezdový
Zimní sportovní kurz snowboardingu TVSZ40 snowboardový
Zimní sportovní kurz Jelenky TVSZ17 sjezdový
Zimní sportovní kurz Svišťovka 1 TVSZ11 kombinovaný
Zimní sportovní kurz lezení na ledu TVSZ42 lezecký
Zimní sportovní kurz Slovensko TVSZ13 skialpový
Zimní sportovní kurz Sportovní příprava TVSZ36 míčové hry, fitness

 Přihlašování do mimosemestrálních zimních sportovních kurzů tělesné výchovy.

Přihlašování zimních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

Studenti, kteří ukončí studium – bakalářské nebo navazující – před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu, nemají nárok na účast na kurzech. V případě, že se do kurzu zapíší, budou vyřazeni a jsou povinni uhradit VŠE případné náklady s tím spojené, tato částka bude započtena proti uhrazené záloze.

Pro studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující), jsou určeny absolventské kurzy, které jsou souběžné se studentskými kurzy. Informace a přihlášky naleznete na: Zájmové zimní sportovní kurzy – absolventi

První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním zimního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Přihláška ke konkrétnímu kurzu je připravena zde.

V přihlášce vyplňte údaje, jako variabilní symbol uveďte vaše ID studenta z InSISu.

Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním zimního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2..

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu . V tomto termínu je možno zapsat se na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu se dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Přihláška ke konkrétnímu kurzu je připravena zde.

V přihlášce vyplňte údaje a doplňte variabilní symbol:

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

96 – dvoumístná konstanta

BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)

CCCCCC šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

  • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
  • počínat si tak,aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Studenti, kteří již získali dva zápočty z TVS nejsou VŠE pojištěni pro případ úrazu. Doporučujeme vlastní pojištění,
  • pro  kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

  • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20% ceny
  • zrušení přihlášky 20 - 8 dnů před datem zahájení 50% ceny
  • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75% ceny
  • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100% ceny

Pro objekty, které mají vlastní stormopodmínky platí jejich storna.

Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Student, který je zapsán na zimní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu.  

Přihláška na zimní sportovní kurzy

Zde potvrďte: