Termíny

15.12.2017 - Konec semestrální výuky

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurzy – letní sportovní kurzy

Přehled Letních sportovních kurzů

Předmět Kód Typ kurzu Termín výuky Garant předmětu Cena Informace
Letní sportovní kurz Tenis TVSL34 tenis 15.5. - 19.5. 2017  odb. as. Radek Fiala  500,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Otava TVSL41 vodácká turistika  18.6.-22.6.2017  odb. as. Josef Pintíř  1000,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Lipno TVSL10 windsurfinng  24.6. - 1.7. 2017  odb. as. Karel Miklas  1500,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Dobronice 1 TVSL02 všesportovní  24.6. - 1.7. 2017  odb. as. Jindra Musilová  2200,-  Informace, facebook
Letní sportovní kurz České Vrbné TVSL30 vodácký+outdoorový  1.7. - 8.7. 2017  odb. as. Josef Pintíř  1800,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Dobronice 2 TVSL03 všesportovní  1.7. - 8.7. 2017  odb. as. Gabriela Čermáková  2200,-  Informace, facebook
Letní sportovní kurz Dobronice 3 TVSL04 všesportovní  8.7. - 15.7. 2017  odb. as. Dvořák Pavel  2200,-  Informace, facebook
Letní sportovní kurz Slovensko 1 TVSL12 pěší turistika  16.7. - 22.7. 2017  odb. as. Dvořák Pavel 50 EUR  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Dobronice 5 TVSL06 míčové hry  19.8. - 26.8. 2017  odb. as. Radek Fiala 1900,-  Informace, facebook
Letní sportovní kurz Dobronice 6 TVSL07 outdoorový  19.8. - 26.8. 2017  odb. as. Tomáš Vaněk 1900,-  Informace, facebook
Letní sportovní kurz Fitness TVSL40 fitness, FKT  30.8. - 3.9. 2017 odb. as. Gabriela Čermáková 1500,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Itálie 1 TVSL08 herní, aerobik  1.9. - 10.9. 2017 odb. as. Jindra Musilová 5850,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Máchovo jezero 1 TVSL20 Tai-či  3.9. - 8.9. 2017  odb. as. Helena Mázlová 900,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Svojšín TVSL18 volejbalový  změna termínu 6.9. - 10.9. 2017  odb. as. Jaroslav Boštička 1550,-  Informacefacebook
Letní sportovní kurz Babí léto TVSL01 cyklistiský 9.9. - 16.9. 2017 odb. as. Dvořák Pavel  2000,-  Informacefacebook

Přihlašování do mimosemestrálních letních sportovních kurzů tělesné výchovy.

Přihlašování  letních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

Studenti, kteří ukončí studium – bakalářské nebo navazující – před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu, nemají nárok na účast na kurzechV případě, že se do kurzu zapíší, budou vyřazeni a jsou povinni uhradit VŠE případné náklady s tím spojené, tato částka bude započtena proti uhrazené záloze.

Pro studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující), jsou určeny absolventské kurzy, které jsou souběžné se studentskými kurzy. Informace a přihlášky naleznete  na: Zájmové letní sportovní kurzy – absolventi

 První etapa zápisu je určena studentům, kteří mají v aktuálním studijním období zapsán v InSISu předmět TV ve skupině cTVS1 a volí způsob získání druhého zápočtu z TV absolvováním letního sportovního kurzu.

Zápis v první etapě provede student prostřednictvím InSISu pouze na jeden kurz.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Přihláška ke konkrétnímu kurzu je připravena zde.

V přihlášce vyplňte údaje, jako variabilní symbol uveďte vaše ID studenta z InSISu.

Druhá etapa zápisu je určena studentům, kteří již získali jeden zápočet z TV nebo v aktuálním studijním období nemají zapsán v InSISu předmět TV a volí způsob získání druhého zápočtu z TV ve skupině cTVS1 absolvováním letního sportovního kurzu. Je určena i studentům, kteří splnili cTVS1 a mají zájem o další absolvování kurzu v rámci cTVS2.

Zápis na kurz provede student v odpovídajícím termínu prostřednictvím InSISu . V tomto termínu je možno se zapsat na více kurzů.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni osobně potvrdit do pěti pracovních dnů u vedoucího kurzu s dvěma vyplněnými přihláškami a dokladem o provedení platby.

V případě, že student nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude mu předmět zrušen a bude vyřazen z kurzu!

Přihláška ke konkrétnímu kurzu je připravena zde.

V přihlášce vyplňte údaje a doplňte variabilní symbol:

Variabilní symbol platby za kurz je desetimístný s následující strukturou: 96BBCCCCCC

96 – dvoumístná konstanta

BB –dvoumístné číslo podle kódu kurzu (uvedeno na přihlášce)

CCCCCCšestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (!!! ne číslo z identifikační karty, ne xname !!!). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923.

Podmínky účasti na mimosemestrálním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

  • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
  • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Studenti, kteří již získali dva zápočty z TVS, nejsou VŠE pojištěni pro případ úrazu. Doporučujeme vlastní pojištění.

Storno poplatky v případě neúčasti:

  • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20% ceny
  • zrušení přihlášky 20 – 8 dnů před datem zahájení 50% ceny
  • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75% ceny
  • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100% ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky, platí jejich storna.

Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Student, který je zapsán na letní sportovní kurz souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na mimosemestrálním kurzu

Přihláška na letní sportovní kurzy

Zde potvrďte: