11.6.2018 - 28.8.2018 - Registrace - semestrální kurzy

Hledat
Pokročilé hledání
Zájmové kurzy Posilování

Zájmové kurzy Posilování 2 jsou určeny studentům, zaměstnancům a absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze. Rozvrh kurzů je na každý semestr aktualizován viz. Rozvrh předmětů CTVS – zájmové kurzy. Kurzy probíhají  v období semestrální výuky i zkouškového období na Žižkově – posilovna Italské budovy (IB 306). Lektory kurzů jsou studenti VŠE v Praze.

Zájmové kurzy Posilování 2 jsou nad rámce studijních povinností a nelze na nich získat zápočet.

1)      Informace k zápisu do Zájmových kurzů Posilování 2 pro letní semestr ak. roku 2017/2018.

Registrace do kurzů Posilování 2 se provádějí v InSISu VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Přihláška do kurzu.

V letním semestru ak.roku 2017/2018 proběhne registrace od neděle 11. 2. 2018, 9:00 hod do neděle 25. 3. 2018, 23:59 hod.  Aplikace bude zprovozněna v termínu registrace. Viz. Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

Postup při registraci na zájmové kurzy CTVS naleznete na wiki.vse.cz!!!  Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta.

Studenti se registrují do jednoho zájmového kurzu a pouze jedenkrát. Registrujte se do kurzu, který vám časově nejlépe vyhovuje. Po úspěšném zápise můžete navštěvovat v případě volné kapacity i ostatní kurzy z nabídky Zájmových kurzů Posilování 2. Volnou kapacitu určuje výhradně instruktor dle tohoto klíče.

1. Řádně zapsaní na „svůj“ konkrétní kurz s permanentkou.

2. Řádně zapsaní na „jiný“ konkrétní kurz s permanentkou.

Uživatelům InSIS s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

  • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
  • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS 

Pro zaměstnance VŠE je vyhrazen kurz v pátek 14:30 - 16:00 hod., který je zdarma. Pokud si vyberete jiný kurz, je zpoplatněn částkou 800,- Kč/ semestr + zkouškové období a je nutné postupovat dle klíče, viz. Informace k platbě.

2)      Informace k platbě

Platbu proveďte bezhotovostním stykem za zapsaný kurz, nejpozději  však do 5 pracovních dnů po ověření úspěšnosti registrace nebo zaplatit hotově (p. Hůlková – sekretariát CTVS - KH) v případě, že nedisponujete bankovním účtem nebo jste zahraniční student.

Jednotlivé vstupy jsou zrušeny. Je možno zakoupit pouze kartu STANDARD (studenti 400,- Kč, absolventi 600,- Kč = 10 vstupů) nebo kartu ALL INCLUSIVE (studenti 1000,- Kč, absolventi 1200,- Kč = neomezeně). Obě karty jsou platné po dobu jednoho semestru a daného zkouškového období.

Číslo účtu: 1828862/0800

10místný variabilní symbol platby s následující strukturou: 2KKKCCCCCC

2 - zájmové posilování, KKK = kód konkrétního kurzu dle Rozvrhu předmětů (203, 205, atd.), CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (ne číslo z identifikační karty). Pokud je ID kratší než 6 míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např. 055923.

Variabilní symbol tedy bude vypadat například takto: 2201055923

Do poznámky napište typ karty STANDARD nebo ALL INCLUSIVE a vaše příjmení, pro urychlení hledání.

3)      Postup v  posilovně

Po úspěšném zápisu a zaplacení kurzu se dostavíte na hodinu, kde se prokážete instruktorovi Identifikační kartou a dokladem o zaplacení (absolventi pouze dokladem o zaplacení). Permanentku obdrží cvičící na kurzu od svého lektora po přijetí platby. Podle výše zaplacené částky vám bude vydána permanentka pro příslušný počet vstupů. Za zakoupenou permanentku nelze vrátit peníze, ani nelze prodlužovat platnost z jakýchkoliv důvodů.

Studenti jsou povinni řídit se pokyny instruktora a dodržovat Provozní řád posilovny. Při vážném porušení Provozního řádu a neuposlechnutí pokynu instruktora je oprávněn studenta vyloučit z kurzu bez náhrady.

Při vstupu do posilovny je zapotřebí mít vhodné oblečení, uzavřenou čistou obuv, ručník.

Aktuality týkající se Zájmových kurzů Posilování VŠE najdete i na FACEBOOKU pod názvem  -„Zájmové posilování VŠE

Zájmové kurzy Posilování – zimní semestr akademického roku

Zájmové kurzy Posilování – letní semestr akademického roku