Zájmové kurzy Krav Maga

V současné době je Krav Maga považována za nejefektivnější sebeobranný systém na světě. Je to systém s jedinečným logickým přístupem, snadný na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích. Náplní kurzů je ojedinělý proces výuky, propracovaná metodologie a široká škála způsobů tréninků. Více o KM na www.kravmaga.cz.

Zájmový  kurz Krav Maga je určen pro studenty, absolventy a zaměstnance VŠE v Praze. Kurz probíhá v období semestrální výuky. Jedná se o nadstavbový kurz, kde studenti nemohou získávat zápočet.

V programu je výuka základů a zdokonalení úderů, kopů a obranných technik, neozbrojené i ozbrojené útoky, hrozby a obrany, využití běžných předmětů k sebeobraně, řešení na každý útok, VIP protection, boj s více útočníky.

Lekce vede absolvent VŠE Ing. Michal Otípka – Prezident a vrchní instruktor IKMFCZ, Level Expert 1, Civilian, VIP Protection, Law Enforcement, SWAT and Kids instructor, Instruktor pro použití teleskopického obušku a donucovacích prostředků (Club: Krav Maga Praha, michalotipka@seznam.cz).  

Termín a cena kurzu pro letní semestr 12. 2. - 11. 5. 2018 ak. roku 2017/18

    čtvrtek 17:30 – 19:00 tělocvična staré budovy (SB TEL), VŠE v Praze na Žižkově

    cena kurzu:  600,- Kč/ student, 1200,-Kč/absolvent, zaměstnanec

Informace k zápisu  na letní semestr ak. roku 2017/18

Registrace na letní semestr proběhne od pátku 9. 2. 2018 od 8:00 hod do neděle 18. 2. 2018 do 20:00 hod.

Dodatečné přihlášení e-mailem: iva.veberova@vse.cz.

Kapacita kurzu je 40 osob. Pro zápis rozhoduje termín registrace. Registrace do kurzu se provádí v InSISu, v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informaci k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení z kurzu je možné pouze mailem (iva.veberova@vse.cz).

Uživatelům InSISu s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou, nejpozději 18. 2. 2018. Po ověření úspěšnosti zápisu je nutno provést bezhotovostní platbu za kurz do 22. 2. 2018.

Číslo účtu 1828862/0800

Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou

5202CCCCCC

5 - zájmové kurzy krav maga

202 = kód konkrétního kurzu

CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např. 055923.

Permanentku studenti obdrží na hodině od trenéra po řádném zaplacení.

Garant zájmového kurzu Krav Maga: Mgr. I. Veberová – iva.veberova@vse.cz

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague