Zájmové kurzy Fitness

Zájmové kurzy Fitness jsou určeny studentům, zaměstnancům a absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze. V nabídce jsou různé formy aerobiku – Step aerobik, taneční aerobik, Body Work, Tae-bo, dále například Zumba, Tabata, Pilates, Jóga, zdravotní cvičení. Rozvrh kurzů je na každý semestr aktualizován viz. Rozvrh předmětů CTVS – zájmové kurzy.

Kurzy probíhají v období semestrální výuky na Žižkově – tělocvična Italské budovy (IB 307) a tělocvična staré budovy (SB TEL). Lektory kurzů jsou převážně studenti a absolventi VŠE v Praze. Zájmové kurzy Fitness jsou nad rámec studijních povinností a nelze na nich získat zápočet.

Informace k zápisu do kurzů Fitness pro letní semestr 12.2.-11.5. ak. roku 2017/18

Registrace na letní semestr proběhne od pátku 9.2.2018 od 8.00 do neděle 18.2.2018 do 20:00 hodin. V průběhu registrace je možné navštívit kurzy nezávazně (dle kapacity tělocvičny).

Dodatečné přihlášení e-mailem: iva.veberova@vse.cz.

Cena kurzu: studenti 500,- Kč, absolventi a zaměstnanci 1000,- Kč

Registrace se provádí v  InSISu , v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informace k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení je možné pouze mailem (iva.veberova@vse.cz).

Uživatelům InSIS s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou nejpozději 18.2.2018.  Po přijetí do kurzu je nutné provést bezhotovostní platbu nejpozději do 22.2.2018. Platby za více kurzů nesčítejte, každý kurz zaplaťte samostatným příkazem s příslušným variabilním symbolem.

Číslo účtu: 1828862 / 0800

Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou: 6KKKCCCCCC

6 – Zájmové kurzy Fitness

KKK = kód konkrétního kurzu dle Rozvrhu předmětů CTVS (201,202, atd.)

CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSIS (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923

Permanentku obdrží cvičící na kurzu od svého lektora po přijetí platby.

Kapacita jednotlivých kurzů je stanovena podle velikosti tělocvičny a formy cvičení cca 30 osob. Při přihlašování rozhoduje termín registrace.

Garant zájmových kurzů Fitness: Mgr. I. Veberovou – iva.veberova@vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague