11.6.2018 - 28.8.2018 - Registrace - semestrální kurzy

Hledat
Pokročilé hledání
Plavání

Garant předmětu: odb. as. Mgr. J. Musilová
Cvičící: Mgr. P. Dvořák, Mgr. J. Musilová, Mgr. I. Veberová, Bc. L. Králová
Kód předmětu: TVSPLA

Náplň předmětu:
Plavání zaujímá specifické místo mezi sporty vzhledem k vodnímu prostředí, horizontální pracovní poloze těla a dalším zvláštnostem. Má značný pozitivní zdravotní význam.

Kurzy jsou rozděleny podle výkonnostní úrovně.
Základní – cílem je zvládnout správnou techniku plaveckého způsobu prsa a navázat na další plavecké způsoby.
Zdokonalovací – rozvoj již získaných plaveckých dovedností a zlepšení všech plaveckých způsobů.
Kondiční – určeno převážně pro studenty, kteří úspěšně absolvovali zdokonalovací plavání.
Trénink – kurz TVSPLA 003 je určen pro sportovní přípravu na reprezentaci školy, kdy studenti reprezentují VŠE na VŠ lize a ČAH. Do kurzu se zapisují studenti závodní a výkonnostní plavci. V případě naplněné kapacity tohoto kurzu se dostavte osobně za garantem předmětu.

Počet studentů v kurzech je limitován kapacitou pronajatých drah. Při neodpovídajícím zápisu z hlediska výkonnosti, může být student vyučujícím přeřazen.

Studenti obdrží legitimaci opravňující ke vstupu do plaveckého areálu Podolí, kterou jsou povinni při ukončení výuky vrátit.

Místo konání: Plavecký stadion Podolí - Podolská 74, Praha 4, mapa

Informace o přihlašování na semestrální předmět se zohledněním návaznosti Předmětů CTVS naleznete na http://ctvs.vse.cz/studium/prihlasovani/

Rozvrh předmětu - Plavání

Fotogalerie