11.6.2018 - 28.8.2018 - Registrace - semestrální kurzy

Hledat
Pokročilé hledání
Informace o studiu

Bakalářské studium

Studijní plán E

Ve studijních programech Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty podnikohospodářské a Fakulty informatiky a statistiky je předmět tělesná výchova a sport zařazen jako povinně volitelný.
Pro všechny studijní obory, v průběhu bakalářského studia, je povinnost získat dva zápočty. Za získané zápočty není přiznána kreditová hodnota.
Studijní povinnost se plní absolvováním předmětu ve skupině předmětů cTVS1- povinně volitelné. Na kurzy předmětů se student přihlásí  prostřednictvím registrací a zápisu v InSISu.
V semestrální výuce lze udělit zápočet za absolvování, studentem zvoleného, kurzu ve skupině předmětů cTVS 1. Následně po udělení prvního zápočtu ze semestrální výuky, lze druhý zápočet získat absolvováním semestrální výuky v následujících semestrech bakalářského studia. U některých předmětů je zohledněna návaznost předmětu -http://ctvs.vse.cz/studium/prihlasovani/ (výchozí předměty - sylabus předmětu). Dále je druhý zápočet možno udělit za absolvování mimosemestrálního kurzu v průběhu bakalářského studia. Jedná se o účast na zimním sportovním kurzu nebo letním sportovním kurzu.

Zájem studentů o další sportovní vyžití po splnění studijní povinnosti v průběhu bakalářského studia je podmíněn registrací předmětu CTVS. Registrace a zápis se provádí ve skupině předmětů cTVS 2 - skupina volitelných předmětů. Úspěšnost registrace je závislá na obsazenosti kurzů studenty ze skupiny předmětů cTVS 1 a podmínkách návaznosti předmětu. Po úspěšném absolvování kurzu je udělen zápočet bez kreditové hodnoty.
Při závažném důvodu přerušení docházky je nutno se vyučujícímu omluvit. Informace naleznete na http://ctvs.vse.cz/studium/omluveni-osvobozeni-uznani-studia-predmetu-ctvs/

Ve studijním programu Národohospodářské fakulty je předmět tělesná výchova a sport zařazen jako volitelný. Ve všech studijních oborech, v průběhu bakalářského studia, je možno registrovat a zapsat předměty ve skupině předmětů cTVS 2. Úspěšnost registrace je závislá na obsazenosti kurzu studenty ze skupiny předmětů cTVS 1 a podmínkách návaznosti předmětu. Za absolvování semestrální výuky nebo za absolvování mimosemestrálního kurzu, jedná se o účast na zimním sportovním kurzu nebo letním sportovním kurzu, je udělen zápočet. Po udělení zápočtů z tělesné výchovy, přidělí fakulta kreditové poukázky, na základě žádosti studenta.
Při závažném důvodu přerušení docházky je nutno se vyučujícímu omluvit. Informace naleznete na http://ctvs.vse.cz/studium/omluveni-osvobozeni-uznani-studia-predmetu-ctvs/

Studijní povinnost studenti FIS studijního oboru B-AI-PS plní ve skupině předmětů cTVS1. Po její absolvování se mohou registrovat a zapisovat i ve skupině cTVS2.  Předměty těchto skupiny registrují a zapisují v InSISu dle harmonogramu akademického roku - http://ctvs.vse.cz/studium/harmonogram-terminu-akademickeho-roku-ctvs/.  Návod přihlašování naleznete zde.

Pro další možnost sportovního vyžití je určena nabídka Zájmových kurzů. Do těchto kurzů je možno se zapsat v  InSISu , sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Za tyto sportovní aktivity nelze získat zápočet.

 

Magisterské navazující studium

Studijní plán E

Ve studijním programu fakult je předmět tělesná výchova a sport zařazen jako volitelný. Tento předmět je při registracích a zápise  zařazen do skupiny předmětů cTVS 2. Úspěšnost registrace je závislá na kapacitě kurzu, obsazenosti kurzu studenty bakalářského studia ze skupiny předmětů cTVS 1 a podmínkách návaznosti předmětu.
Po úspěšném absolvování je udělen zápočet bez kreditové hodnoty.
Při závažném důvodu přerušení docházky je nutno se vyučujícímu omluvit. Informace naleznete na http://ctvs.vse.cz/studium/omluveni-osvobozeni-uznani-studia-predmetu-ctvs/

Pro další možnost sportovního vyžití je určena nabídka Zájmových kurzů. Do těchto kurzů je možno se zapsat v  InSISu , sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Za tyto sportovní aktivity nelze získat zápočet.

Studentům doporučujeme, aby se seznámili s úrovní, organizací a obsahem předmětů tělesné výchovy a sportu na Vysoké škole ekonomické již v prvním ročníku a podle zájmu pokračovali ve sportovním vyžití po dobu celého studia.