Sportovní areál – informace

Pro výuku tělesné výchovy a pro zabezpečení sportovního vyžití studentů využívá Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE vlastní moderní sportovní areál na Třebešíně.

Sportovní hala - je určená především pro sportovní odvětví basketbal, házená, futsal, florbal, volejbal a badminton. Součástí haly je umělá horolezecká stěna.
V hale je možno sportovat ve třech oddělených sekcích – 3 x volejbal, 2 x basketbal nebo na centrálním hřišti a na horostěně. Ve dvou sekcích lze instalovat celkem 6 x badminton. V hale jsou dvě tribuny pro diváky. K dispozici je sociální zázemí, šest šaten a konferenční místnost.
- Fotogalerie

Tenisový areál – k dispozici je osm tenisových kurtů a sociální zázemí ve sportovní hale.  V zimním období se hraje v přetlakové hale na třech kurtech.
Fotogalerie

Pronájmy sportovních zařízení, rezervace a ceníky
Volná kapacita sportovišť slouží pohybovým aktivitám studentů a zaměstnanců školy, rekreačním i výkonnostním sportovcům, firmám, zájmovým organizacím a sdružením.

Pro dlouhodobé pronájmy se spojte se správou areálu a specifikujte všechny svoje požadavky - sportoviště, sociální zázemí, materiál, atp., uveďte předpokládaný počet účastníků. Nezapomeňte na kontaktní adresu a přesné fakturační údaje.
Krátkodobý pronájem a rezervaci jednotlivých tenisových kurtů a hřišť ve sportovní  hale zajišťuje recepce areálu.

- Kontakt

Volnou kapacitu sportovní haly naleznete na stránce Rezervace sportovní haly.

Volnou kapacitu tenisových a badmintonových hřišť můžete rezervovat přímo v rezervačním systému (pokud ještě nemáte svůj účet v rezervačním systému prosím volejte na recepci).

Sportovní hala – Ceník pronájmů

Tenisový areál – Ceník pronájmů:

Uživatelé jsou povinni seznámit se s provozními řády Sportovního areálu Třebešín zde a dodržovat jejich ustanovení.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague