Přihlašování do programu 2023

Vážení studenti,

informuji vás o uveřejnění Stipendijního programu na rok 2023 a formuláře Žádost o stipendium. Oba tyto dokumenty naleznete v odkazech níže a na webu MŠMT zde: https://www.msmt.cz/sport-1/stipendijni-program-ministerstva-skolstvi-mladeze-a

Kritéria pro zařazování na rok 2023, které vycházejí ze Stipendijního programu a přílohy Výzvy UNIS 2023 („podmínky pro zařazení do projektu“). Kritéria naleznete rovněž v odkazech a na webu VICTORIA VSC zde: https://www.vsc.cz/data/redactor/UNIS_Kriteria_zarazeni_2023.pdf

Na webu https://www.vsc.cz/projekt-unis naleznete rovněž aktualizované sporty a disciplíny zařazené na nejbližší olympijské a světové univerzitní hry.

Používejte, prosím výhradně aktuální formuláře.

Vezměte prosím na vědomí, že doložení sportovní výkonnosti je opravdu nezbytné. Sportovec, který nedodá dokumentaci s potvrzením nejlepšího sportovního výkonu, na základě kterého žádá zařazení do příslušné kategorie stipendia, nebude zařazen do projektu!

Veškeré dokumenty zašlete na adresu dualni.kariera@vse.cz nejpozději do 18.11.2022.