-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zájmové kurzy Thai box

Zájmové kurzy thai boxu (muay thai) jsou určeny pro studenty, absolventy a zaměstnance, pro  pokročilé i úplné začátečníky. Jsou vhodné i pro dívky jako forma sebeobrany. Náplní kurzů je osvojení základů techniky kopů, úderů, jednotlivých kombinací a jejich procvičování na pytlích a lapách. Program je přizpůsoben materiálnímu vybavení školy i tělesné zdatnosti studentů. Náplní kurzů je posilování a různé úpolové hry zaměřené na rozvoj síly, postřehu i taktiky. Pokročilí i začátečníci trénují ve stejném kurzu zároveň, ale jejich program se může lišit.

Po zvládnutí základních technik a jejich kombinací formou stínování a drilů je jedním z cílů kurzu umožnit studentům vyzkoušet si řízený sparing. Je proto nutné, aby měli všichni studenti potřebné vybavení. (Doporučení: začátečníci – sparingové rukavice, bandáže a chrániče zubů, pokročilí – chrániče zubů, sparingové rukavice, suspenzor, chrániče holení, loktů a kolen. Čistě boxerské nácviky a sparingy je možné absolvovat pouze s chráničem zubů a rukavicemi.)

Termíny a cena zájmových kurzů pro zimní semestr 18.9. - 15.12. ak. roku 2017/2018

 ÚTERÝ      19:00 – 20:30 hod., tělocvična Jarov – CK 0127 

Cena kurzu: 600,- Kč/ student,  1200,- Kč/absolvent a zaměstnanec

Jsou to nadstavbové kurzy, kde studenti nemohou získat zápočet. Kapacita je omezena na 20 lidí. Kurzy probíhají v období semestrální výuky.

Informace k zápisu do zájmových kurzů Thai box 2 pro zimní semestr ak. roku 2017/18

Registrace na zimní semestr proběhne od 15. 9. od 8:00 hod do 24. 9. do 20:00 hod. DODATEČNÉ přihlášení e-mailem na iva.veberova@vse.cz

Registrace do kurzu se provádí v InSISu, v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informaci k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení z kurzu je možné mailem (iva.veberova@vse.cz).

Uživatelům InSIS s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

  • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace na kurz odeslány nové přístupové údaje do ISIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
  • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS 

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou nejpozději 24. 9. 2017.Po přijetí do kurzu je nutno provést obratem bezhotovostní platbu nejpozději však 26. 9. 2017. V případě zájmu o oba kurzy platby nesčítejte, každý kurz zaplaťte samostatným příkazem s příslušným variabilním symbolem.

Číslo účtu 1828862/0800

Variabilní symbol platby je desetimístný s následující strukturou
4KKKCCCCCC

4 - zájmové kurzy thai box

KKK = kód konkrétního kurzu (201 – úterý)

CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z InSISu (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např. 055923.

Garant zájmového kurzu Thai Box: Mgr. I. Veberová – iva.veberova@vse.cz.