Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogram termínů akademického roku CTVS

9.2.2017 11.2.2017

Zimní semestr

11.6.2018-28.8.2018 23:59  Registrace -
semestrální kurzy
Registrace do tělesné výchovy jsou určeny studentům, kteří projeví zájem absolvovat v daném období předmět CTVS ve skupině cTVS 1 i cTVS 2. Registrovat si lze jeden předmět skupiny cTVS. Informační systém automaticky rozhodne o zařazení studenta do skupiny cTVS1 nebo cTVS2. Student by měl být seznámen s obsahovou náplní předmětu a se specifiky a upřesněním kurzu. V tomto termínu studenti mohou své registrace měnit, po jeho uplynutí budou úpravy zamezeny.
Automatizovaný zápis Zpracování předmětů registrovaných ve skupině cTVS 1.Během procesu systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a podle stanovených kritérií je na předměty zapíše.
4.9.2018-6.9.2018  1. kolo zápisů - semestrální kurzy V tomto termínu je možné pracovat pouze s předměty zaregistrovanými ve skupině cTVS1.
Automatizovaný zápis Zpracování předmětů registrovaných ve skupině cTVS1. Během procesu systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a podle stanovených kritérií je na předměty zapíše.
Automatizovaný zápis Zpracování předmětů registrovaných ve skupině cTVS 2. Během procesu systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a podle stanovených kritérií je na předměty zapíše.
 13.9.2018-15.9.2018 3. kolo zápisů - semestrální kurzy V tomto termínu bude skupina předmětů cTVS 1 a cTVS 2 zpřístupněna pro ruční zápis. Během tohoto období si studenti, kterým nebyl požadovaný kurz zapsán automatizovaně, mohou sami zapsat kurz s volnou kapacitou. V tomto období mohou své zápisy upravovat i studenti, kterým byly kurzy zapsány v automatizovaném zápisu. Tzn. student, kterému systém automaticky zapsal požadovaný kurz, si ho může odhlásit a zapsat se na jiný s volnou kapacitou. Ruční zápisy jsou studentům zpřístupňovány postupně podle ročníku studia.
Registrace - Zájmové kurzy Fitness Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-fitness/
Registrace - Zájmové kurzy Krav Maga Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-krav-maga-2/
Registrace - Zájmové kurzy Posilování Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi nahttp://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-posilovani/
Registrace - Zájmové kurzy Thai box - Muay thai
Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-thai-box-2/
Zahájení semestrální výuky
(sudý týden)
Zápis jsou studenti povinni potvrdit osobní účastí na první výukové hodině. Student se s vyučujícím domluví i o možnosti případného přeřazení do jiného kurzu z důvodu rozdílné výkonnosti.
17.9.2018-21.9.2018  Změny v zápisech-
semestrální kurzy
Dodatečné změny, přeřazení, zrušení zápisu a nový zápis na základě volné kapacity kurzu je nutno provést v InSISu.
1. etapa zápisu – mimosemestrální kurzy – Zimní sportovní kurzy První etapa zápisu na ZSK je určena pro studenty, kteří mají aktuálně registrovaný předmět cTVS v InSISu a uplatňují nárok ke splnění cTVS1.Informace o přihlašování na http://ctvs.vse.cz/studium/zimni-sportovni-kurzy/ Studenti, kteří ukončí studium – bakalářské nebo magisterské – před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu,  nejsou již studenty aktuálního studijního období ve kterém byl předmět vypsán. Mohou se registrovat na Zájmové zimní sportovní kurzy - absolventi
2. etapa zápisu – mimosemestrální kurzy - Zimní sportovní kurzy Druhá etapa zápisu na LSK je určena pro studenty, kteří uplatňují nárok na splnění cTVS1 nebo cTVS2. Informace o přihhlašování na http://ctvs.vse.cz/studium/zimni-sportovni-kurzy/Studenti, kteří ukončí studium - bakalářské nebo magisterské - před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu, nejsou již studenty aktuálního studijního období ve kterém byl předmět vypsán. Mohou se registrovat na Zájmové zimní sportovní kurzy - absolventi
  Registrace na Zájmové zimní sportovní kurzy - absolventi  Registrace na ZKZ je určena pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří v termínu konání kurzu nebo v jeho průběhu budou mít uzavřeno studijní období zimního semestru - Zájmové zimní sportovní kurzy - absolventi Registrace je určena i pro absolventy VŠE.
27.9.2018 Děkanský den na všech fakultách
14.12.2018 Konec semestrální výuky

Letní semestr

3. 1.2018 – 23. 1. 2018 (23:59) Registrace - semestrální kurzy Registrace do tělesné výchovy jsou určeny studentům, kteří projeví zájem absolvovat v daném období předmět CTVS ve skupině cTVS 1 i cTVS 2. Registrovat si lze jeden předmět CTVS, informační systém automaticky rozhodne o zařazení studenta do skupiny cTVS1 nebo cTVS2. Student by měl být seznámen s obsahovou náplní předmětu a se specifiky a upřesněním kurzu. V tomto termínu studenti mohou své registrace měnit, po jeho uplynutí budou úpravy zamezeny.
29. 1 . 2018 Automatizovaný zápis Zpracování předmětů registrovaných ve skupině cTVS 1. Během procesu systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a podle stanovených kritérií je na předměty zapíše.
30. 1. – 1. 2. 2018 1. kolo zápisů - semestrální kurzy V tomto termínu je možné pracovat pouze s předměty zaregistrovanými ve skupině cTVS 1.
2. 2. 2018 Automatizovaný zápis Zpracování předmětů registrovaných ve skupině cTVS 1. Během procesu systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a podle stanovených kritérií je na předměty je zapíše.
7. 2. 2018 Automatizovaný zápis Zpracování předmětů registrovaných ve skupině cTSV 2. Během procesu systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a podle stanovených kritérií je na předměty je zapíše.
8. 2. – 10. 2. 2018 3. kolo zápisů - semestrální kurzy V tomto termínu bude skupina předmětů cTVS 1 a cTVS 2 zpřístupněna pro ruční zápis. Během tohoto období si studenti, kterým nebyl požadovaný kurz zapsán automatizovaně, mohou sami zapsat kurz s volnou kapacitou. V tomto období mohou své zápisy upravovat i studenti, kterým byly kurzy zapsány v automatizovaném zápisu. Tzn. student, kterému systém automaticky zapsal požadovaný kurz, si ho může odhlásit a zapsat se na jiný s volnou kapacitou. Ruční zápisy jsou studentům zpřístupňovány postupně podle ročníku studia.
9. 2. 2018 8:00 - 18. 2. 2018 20:00 Registrace - Zájmové kurzy Fitness Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-fitness/
9. 2. 2018 8:00 - 18. 2. 2018 20:00 Registrace -Zájmové kurzy Krav Maga Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-krav-maga-2/
11. 2. 2018 9:00 - 25. 3. 2018 23:59 Registrace - Zájmové kurzy Posilování Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-posilovani/
9. 2. 2018 8:00 - 18. 2. 2018 20:00

Registrace - Zájmové kurzy Thai box - Muay thai

Registrace se provádí v InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu.Student by měl být seznámen s informacemi na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-thai-box-2/
12.2.2018 Zahájení semestrální výuky  Úspěšný zápis jsou studenti povinni potvrdit svojí účastí na první výukové hodině. Student se s vyučujícím domluví i o možnosti případného přeřazení do jiného kurzu z důvodu rozdílné výkonnosti.
12. 2. 2018 – 16. 2. 2018 Změny v zápisech semestrálních kurzů Všechny změny, odhlášení z již zapsaných kurzů, projednané domluvené přesuny, zapsání nových kurzů na základě volné kapacity v kurzu s následným oznámením vyučujícímu a potvrzením účastí na další výukové hodině, je student povinen provést neprodleně v InSISu.
 1. 11. 2017   –   1. 3. 2018  09:00 Zápis MSK ZSK TVSZ13 Slovensko - Skialpy Informace k zápisu a přihlašování naleznete na http://ctvs.vse.cz/studium/zimni-sportovni-kurzy/
9.4.2018 9:00 - 10.4.2018 18:00  1. etapa zápisu - mimosemestrální kurzy - Letní sportovní kurzy
První etapa zápisu na MSK LSK je určena pro studenty, kteří mají aktuálně registrovaný předmět cTVS v InSISu a uplatňující nárok ke splnění cTVS1.Informace o přihlašování na http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/ Studenti, kteří ukončí studium - bakalářské nebo magisterské - před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu, nejsou již studenty aktuálního studijního období ve kterém byl předmět vypsán. Mohou se registrovat na Zájmové letní sportovní kurzy-absolventi
18.4.2018 Rektorský sportovní den  Více informací naleznete zde
11.4.2018 18:00 - 7.9.2018 9:00  2. etapa zápisu - mimosemestrální kurzy - Letní sportovní kurzy
Druhá etapa zápisu na MSK LSK je určena pro studenty, kteří uplatňují nárok ke splnění cTVS1 nebo cTVS2. Informace o přihlašování na http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/ Studenti, kteří ukončí studium - bakalářské nebo magisterské - před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu, nejsou již studenty aktuálního studijního období ve kterém byl předmět vypsán. Mohou se registrovat na  Zájmové letní sportovní kurzy - absolventi
11.4.2018 18:00 - 7.9.2018 9:00  Registrace na Zájmové letní sportovní kurzy - absolventi  Registrace na ZKL je určena pro absolventy bakalářského a magisterského studia, kteří v termínu konání kurzu nebo v jeho průběhu budou mít uzavřeno studijní období letního semestru - Zájmové letní sportovní kurzy - absolventi Registrace je určena i pro absolventy VŠE
11.5.2018 Konec semestrální výuky