Termíny

10.2.2017 09:00 - 30.3.2017 23:59 - Registrace - Zájmové kurzy Posilování

Hledat
Pokročilé hledání
Zájmové zimní sportovní kurzy – absolventi

Zájmové zimní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Přehled zájmových zimních sportovních kurzů

Předmět Kód Typ kurzu Termín Garant předmětu Cena Informace Místo
Zájmový zimní sportovní kurz Francie ZKZ216 sjezdový+snb  14.1.-22.1.2017 odb. as. Josef Pintíř 12300,- vícefacebook Francie, Tignes, Val d'Isere, fotogalerie
Zájmový zimní sportovní kurz Itálie Marilleva ZKZ215 sjezdový+snb  21.1.-28.1.2017 odb. as. Jindra Musilová 9 800,- vícefacebook Itálie, Marilleva 900, Folgarida, fotogalerie
Zájmový zimní sportovní kurz KPR1A
ZKZ232 běžecký  28.1.-4.2.2017 odb. as. Petr Stejskal 5 300,- vícefacebook Jizerské hory
Zájmový zimní sportovní kurz KPR1B ZKZ233 běžecký  28.1.-4.2.2017 odb. as. Petr Stejskal 4 370,- vícefacebook Jizerské hory
Zájmový zimní sportovní kurz Šohajka 1 ZKZ203 sjezdový 28.1.-4.2.2017 odb. as. Karel Miklas 3 800,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou,
Zájmový zimní sportovní kurz Svišťovka 1 ZKZ211 kombinovaný 28.1.-4.2.2017 odb. as. Vladan Vebr 1 850,- vícefacebook Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou
Zájmový zimní sportovní kurz Albrechtice ZKZ243 sjezdový kurz je zrušen vícefacebook Jizerské hory, Tanvaldský Špičák
Zájmový zimní sportovní kurz Salomon ZKZ241 sjezdový  4.2.-11.2.2017 odb. as. Gabriela Čermáková 3 950,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou, fotogalerie
Zájmový zimní sportovní kurz snowboardingu ZKZ240 snowboardový  4.2.-11.2.2017 odb. as. Miroslav Libra 3 950,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou, fotogalerie
Zájmový zimní sportovní kurz Jelenky ZKZ217 sjezdový 4.2.-11.2.2017 odb. as. Jindra Musilová 3 530,- vícefacebook Krkonoše, Pec pod Sněžkou, fotogalerie
Zájmový zimní sportovní kurz lezení na ledu ZKZ242 lezecký  7.2.-12.2.2017 odb. as. Tomáš Vaněk 90 EUR  vícefacebook Nízké Tatry, Slovenský ráj, fotogalerie
Zájmový zimní sportovní kurz Slovensko ZKZ213 skialpový  25.2.-4.3.2017 odb. as. Tomáš Vaněk 80 EUR vícefacebook Nízké Tatry, Slovenský ráj, fotogalerie

Informace k přihlašování zájmových zimních sportovních kurzů

Registrace do Zájmových zimních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

Registrace do Zájmových zimních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Je-li absolvent zaregistrován, vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.

Uživatelům InSIS s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

  • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před podáním přihlášky na kurz vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení přihlášky na kurz odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
  • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS 

Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta, dále garant předmětu zašle na e-mailovou adresu potvrzující zprávu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol).

Absolvent je povinen do pěti pracovních dnů, od obdržení zprávy o přijetí do kurzu, potvrdit přihlášení buď osobně, nebo zasláním vyplněné přihlášky a dokladu o provedení platby vedoucímu kurzu (garant předmětu).

V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude vyřazen ze zájmového kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové zimní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Podmínky účasti na zájmovém zimním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

  • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
  • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.
  • pro  kombinované, sjezdové a snowboardové kurzy je povinná lyžařská helma.

Storno poplatky v případě neúčasti:

  • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20% ceny
  • zrušení přihlášky 20 – 8 dnů před datem zahájení 50% ceny
  • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75% ceny
  • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100% ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky, platí jejich storna. Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Absolvent, který je zapsán na zájmový zimní sportovní kurz, souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na zimním sportovním kurzu.

Přihláška na zájmové zimní sportovní kurzy

Zde potvrďte: