Hledat
Pokročilé hledání
Zájmové letní sportovní kurzy – absolventi

Zájmové letní sportovní kurzy jsou určeny pro absolventy VŠE a studenty, kteří ukončí studium (bakalářské nebo navazující magisterské) před termínem zahájení kurzu nebo v jeho průběhu.

Přehled Zájmových letních sportovních kurzů

Předmět Kód Typ kurzu Termín výuky Garant předmětu Cena Informace
Zájmový letní sportovní kurz Tenis ZKL234 tenis
Zájmový letní sportovní kurz Lipno ZKL210 windsurfinng
Zájmový letní sportovní kurz Dobronice 1 ZKL202 všesportovní
Zájmový letní sportovní kurz České Vrbné ZKL230 vodácký+outdoorový
Zájmový letní sportovní kurz Dobronice 2 ZKL203 všesportovní
Zájmový letní sportovní kurz Dobronice 3 ZKL204 všesportovní
Zájmový letní sportovní kurz Slovensko 1 ZKL212 pěší turistika
Zájmový letní sportovní kurz Dobronice 5 ZKL206 míčové hry
Zájmový letní sportovní kurz Dobronice 6 ZKL207 outdoorový
Zájmový letní sportovní kurz Fitness ZKL240 fitness, FKT
Zájmový letní sportovní kurz Itálie 1 ZKL208 herní, aerobik
Zájmový letní sportovní kurz Máchovo jezero 1 ZKL220 Tai-či
Zájmový letní sportovní kurz Svojšín ZKL218 volejbalový
Zájmový letní sportovní kurz Babí léto ZKL201 cyklistiský

 

Informace k přihlašování zájmových letních sportovních kurzů

Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku CTVS.

Registrace do Zájmových letních sportovních kurzů se provádí v InSISU VŠE, v sekci Osobní management pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Je-li absolvent zaregistrován, vyčká na potvrzení od garanta předmětu, že byl na zájmový kurz přijat.

Uživatelům InSIS s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

  • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do InSIS, doporučujeme před podáním přihlášky na kurz vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení přihlášky na kurz odeslány nové přístupové údaje do InSIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v InSIS.
  • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do InSIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS 

Potvrzení o přijetí na zájmový kurz je možné ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta, dále garant předmětu zašle na e-mailovou adresu potvrzující zprávu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol).

Absolvent je povinen do pěti pracovních dnů, od obdržení zprávy o přijetí do kurzu, potvrdit přihlášení buď osobně, nebo zasláním vyplněné přihlášky a dokladu o provedení platby vedoucímu kurzu (garant předmětu).

V případě, že absolvent nepotvrdí svůj zápis do konce určeného období, bude vyřazen ze zájmového kurzu!

Počet přijatých absolventů na zájmové letní sportovní kurzy se odvíjí od počtu řádně přihlášených studentů.

Podmínky účasti na zájmovém letním sportovním kurzu

Účastník kurzu je povinen:

  • řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyčerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody,
  • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Storno poplatky v případě neúčasti:

  • zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení 20% ceny
  • zrušení přihlášky 20 – 8 dnů před datem zahájení 50% ceny
  • zrušení přihlášky 7-3 dny před datem zahájení 75% ceny
  • zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100% ceny

Pro objekty, které mají vlastní storno podmínky, platí jejich storna.

Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu.

Absolvent, který je zapsán na zájmový letní sportovní kurz, souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti na letním sportovním kurzu

Přihláška na zájmové letní sportovní kurzy

Zde potvrďte: